Indvielse af fælleshuset Korsløkken

Pressemeddelelse:

Torsdag den 23. august 2018 afholder FAB (Fyns Almennyttige Boligselskab) indvielse af fælleshuset Korsløkken, der med sine flotte farvestrålende glasfacader fordeler sig på 4 etager, og ca. 1000m2.

 

Korsløkken: Indvielse af fælleshuset Korsløkken.

Fælleshuset bliver hjertet i det ny-renoverede Korsløkken, hvor der er rig mulighed for beboeraktiviteter såsom lektiecafé, motionscenter, ungdomsklub og IT-rum. Derudover placeres områdets driftscenter også i fælleshuset, så ejendomsfunktionærerne til daglig er helt tæt på de fælles beboeraktiviteter. Dette vil bidrage med en ekstra tilgængelighed og synlighed for den enkelte beboer.

Fælleshuset Korsløkken er planlagt, både i funktion og udtryk, i et nært samarbejde med beboerne, beboerkonsulenter og afdelingsbestyrelser, således fælleshuset er formet efter beboernes ønsker.

– Det er utrolig glædeligt, at vi nu endelig har fået skabt et samlingspunkt for beboerne i Korsløkken, siger Projektleder i FAB Ibrahim Chanty, og uddyber, at de mange fælles beboeraktiviteter er med til at samle området og dets beboere. Det er i den forbindelse også vigtigt at rose de frivillige kræfter, der er med til at drive beboeraktiviteterne.

– Projekteringen af fælleshuset har været en lang proces, hvor vi har inddraget både beboere, driftsfolk, afdelingsbestyrelser og vores boligsociale medarbejdere. Det betyder, at forventningen til husets form og indhold er afstemt med de kommende brugere, og så er vi allerede et skridt tættere på et levende og velfungerende hus, afslutter Ibrahim Chanty.


Fakta om fælleshuset og renoveringen af Korsløkken:

Huset er i kraft af sit arkitektoniske udtryk en opfordring til fællesskab, og skaber med sine visuelle samt funktionelle løsninger et socialt rum for beboerne i området.

Fælleshuset er udført med dobbelt glasfacade og har solceller på tag og facade, hvilket er med til at fremme miljø og bæredygtighed i projektet. De grønne tiltag og samarbejdsaftalen med Miljøforum Fyn bør ses som et særligt kendetegn for byggeriet. Huset er placeret centralt i Korsløkkens bebyggelse, og er tilgængelig for de omkring 2.500 beboere i Korsløkkens 4 afdelinger.

Korsløkken er et af Odenses største almene boligområder. Det blev bygget i perioden 1958-1978 og rummer i alt 1236 boliger. Korsløkken er midt i en totalrenovering, som også kaldes en fysisk helhedsplan. Tilsammen tager renoveringen 6 år og koster ca. 1.6 mia. kroner, hvoraf størstedelen dækkes af Landsbyggefonden. Det nye Korsløkken står færdigt i 2020. Byggeriet styres af FAB og deres rådgivere, og til projektet er tilknyttet en række lokale fynske håndværksfirmaer.


Kontakt
:

  • Projektleder Ibrahim Chanty på tlf: 63 12 56 57, mail: iaec@fabbo.dk.
  • Projektchef Henrik Max Rasmussen på tlf: 61 15 28 81, mail: hmr@fabbo.dk.
  • 16. august 2018