Inflationshjælp til 11 boligafdelinger i FAB

I 2023 besluttede regeringen, at der på grund af prisstigningerne i samfundet skal gives inflationshjælp i form af en ekstraordinær huslejenedsættelse til beboerne i udvalgte almene boligafdelinger.

 

Landsbyggefonden har nu meddelt, at nedenstående 11 boligafdelinger i FAB tildeles inflationshjælp:

Odense Kommune:
Afd. 29 Landsbysamfund
Afd. 40 Korsløkkeparken K
Afd. 74 Over Holluf Parken
Afd. 101 Kongens Karré

Kerteminde Kommune:
Afd. 4 Mosekrogen
Afd. 41 Mellemleddet/Møllerkæret

Nyborg Kommune:
Afd. 6 Ullerslev
Afd. 48 Egevang – Ullerslev

Nordfyns Kommune:
Afd. 64 Længehusene

Assens Kommune:
Afd. 107 Skjoldvænget – Assens
Afd. 108 Spurvevænget – St. Kirkestræde

 

Hvordan får beboerne inflationshjælpen?

Alle beboere i de ovennævnte boligafdelinger vil pr. 1. september 2024 modtage en huslejenedsættelse svarende til huslejen på lejemålet pr. 1. juni 2024. Det betyder, at den husleje som beboeren skal betale d. 1. september 2024, vil være reduceret med det beløb, som beboeren betalte i husleje d. 1. juni 2024. Fra d. 1. oktober 2024 vil huslejen være normal igen og dette vil ikke blive varslet.

Beboerne i de 11 boligafdelinger vil senest d. 1. juli 2024 modtage en mail eller et brev med nærmere information om, hvordan den midlertidige huslejenedsættelse udmøntes.

 

Bliver inflationshjælpen modregnet i ydelser eller boligstøtte?

Den midlertidige huslejenedsættelse medfører ikke en modregning i eventuelle sociale ydelser for beboerne. Da inflationshjælpen gives som en midlertidig huslejenedsættelse, vil eventuel boligstøtte ligeledes nedsættes forholdsmæssigt i den aktuelle måned. Det er ikke nødvendigt at genansøge om at modtage boligstøtte efterfølgende.

 

Hvordan er det besluttet, hvem der får inflationshjælp?

De 11 boligafdelinger er udvalgt af Landsbyggefonden ud fra boligafdelingernes økonomiske udsathed, som er beregnet på baggrund af en række socioøkonomiske faktorer. FAB har ikke været involveret i udvælgelsen af, hvilke afdelinger der skal modtage inflationshjælp.

Det er kun beboere, der bor i de omfattede boligafdelinger pr. 1. september 2024, som vil modtage huslejenedsættelsen. Hvis du ikke bor i en af de 11 berørte boligafdelinger, vil du ikke modtage inflationshjælp.

  • 27. juni 2024