Infomøde om generationsbofællesskab i Frits Jørgensens Have

De smukke gamle bygninger, som tidligere var Faaborg sygehus, skal danne rammen om vores nye generationsbofællesskab.

I FAB oplever vi en stigende interesse for at bo i bofællesskab, hvilket danner grobund for, tanken om at bo flere generationer under samme tag. Derfor planlægger vi at ombygge Faaborg gamle sygehus til et generationsbofællesskab i stor målestok.  Lørdag d. 9. marts 2019, kl. 10.00 – 12.00, afholdes det indledende informationsmøde omkring Frits Jørgensens Have. Informationsmødet gentages igen onsdag d. 13 marts kl. 19.00 – 21.00 for dem som ikke har mulighed for at komme til det første. Er du interesseret i at høre nærmere omkring generationsbofællesskabet kan du møde op til et af de to informationsmøder. Tilmelding er ikke nødvendig.
Møderne foregår i den eksisterende gymnastiksal ved Faaborg sygehus, med indkørsel fra Frisenvænget, Faaborg.

Du kan læse mere om generationsbofællesskabet – Frits Jørgensens Have – her.

  • 5. marts 2019