Introkursus for nyvalgte i FAB


Efter 2 års Corona-pause kunne vi endelig samle alle nyvalgte beboerdemokrater i FAB til et introduktionskursus d. 31. marts. Med hele 85 fremmødte, var der meget stor opbakning og interesse for at blive klogere på, hvad det vil sige at være beboervalgt i FAB.

 

Formålet med kurset er, både at give de nyvalgte en introduktion til de mange og forskelligartede opgaver der ligger i bestyrelsesarbejdet, at møde de andre beboerdemokrater i FAB og få mulighed for at stille nogle af de spørgsmål, der kan opstå.

Det er afdelingen Beboerdemokrati og Udvikling af Boligområder (BUB i daglig tale), der afholder introduktionskurset én gang om året, umiddelbart efter afholdelsen af de ordinære afdelingsmøder. Både bestyrelsesmedlemmer, kontaktpersoner og suppleanter inviteres til kurset.

Er du også nyvalgt, men nåede ikke med på kurset, eller er du bare nysgerrig på, hvad det vil sige at være med i en afdelingsbestyrelse, så er der rigtig meget god info i folderen ‘velkommen i afdelingsbestyrelsen’, som du finder her. 

Du kan også læse mere om afdelingsbestyrelser i FAB her. 

  • 7. april 2022