Invitation til frivillig fredag og indvielse af aktivitetspark/multibane i Rising

Beboerne i Rising inviterer til Frivillig Fredag og indvielsesfest i Rising. Det foregår fredag den 25. september kl. 15.30 – 18 på boldbanen i afdeling Solbakken, Mølleløkkevej, 5000 Odense C.

Odense tamburkorps spiller festen i gang og rådmand Brian Skov Nielsen (rådmand for ældre og handicapforvaltning med stort kendskab til frivillighed og frivilligt arbejde) klipper den røde snor til områdets nye aktivitetsplads/multibane.

Der vil være mad, kaffe og kage på pladsen og du kan møde en mangfoldighed af frivillige foreninger og beboere i lokalområdet. For børnene er der aktivitetstilbud, hoppepude, flødebollekast, loppemarked, fodboldturnering, snobrød og meget mere.

I år er temaet for Frivillig Fredag Grokraft for fællesskaber.

Temaet er valgt, fordi fællesskaber er en vigtig del af vores demokrati, der kommer til udtryk i et levende civilsamfund i mange forskellige sammenhænge – fx i frivillige foreninger, ved festlige begivenheder, hvor vi har det sjovt sammen, eller når den lokale købmand eller børnehave lukker, og vi går sammen for at finde en god løsning. Fællesskaberne bidrager med øget livsglæde og ressourcer for den enkelte og gør vores samfund stærkere ved at skabe tillid og tryghed og derved større sammenhængskraft.

Den 25. september er en national dag i Danmark, hvor de frivillige kræfter fejres og med temaet ”Grokraft for fællesskaber” er tonen slået flot an til en fejring af de frivillige lokale kræfter i Rising og det arbejde de har lagt i at realisere en aktivitetspark i deres boligområde.

Indvielse af den nye aktivitetspark i Rising – beboere har i fællesskab forfulgt mål og drømme for deres boligområde. Siden 2013 er der arbejdet med realiseringen af en aktivitetspark med plads til boldspil, skatere, ophold til hygge og socialt samvær. Initiativet er beboerdrevet fra ide, til etablering – Frode og Frodes mor som bor i området har skabt ideen ved en arkitekturevent ”Byg det op”, beboerne i området har sammen med den boligsociale helhedsplan (Risingplanen) arbejdet på at skaffe midler til aktivitetsparken. Midlerne er indsamlet ved overskud fra Fun Rising- fest, Lokale og Anlægsfonden, Forstadspuljen og den lokale Brugs. Boligorganisationerne Civica og FaB har også bidraget med midler, ligeledes har virksomheden UNO som er leverandører, givet en stor rabat til projektet. Ud over en stor rabat har UNO også sagt ja til at inddrage de unge i etablering og montering af multibanen, et engagement der medvirker til at mange er med til at passe på den nye aktivitetspark. Rigtig mange beboere i området har været aktive i processen, endelig kan drømmen realiseres og forventninger er, at multiparken i fremtiden vil være et mødested for fællesskab, kendskab, trivsel og naboskab.

Fakta Risingplanen er en boligsocial helhedsplan der arbejder på at støtte området bestående af de fire boligafdelinger, Påskeløkken, Smedeløkken, Riisingsparken og Solbakken beliggende i Odense C. Den boligsociale helhedsplan finansieres af Landsbyggefonden, de tre boligorganisationer Civica, FaB og Odense Boligselskab samt Odense Kommune.

Yderligere information:

Projektleder Dorte Laursen, Risingplanen, dorte@risingplanen.dk , tlf. 21 25 33 84

  • 23. september 2015