Jens Juels Vej nyhedsbrev nr. 5

TILLYKKE MED VEDTAGELSEN AF HELHEDSPLANEN

Vi er rigtige glade for, at så mange af jer beboere valgte at møde op til det ekstraordinære afdelingsmøde den 27. juni, hvor helhedsplanen var til afstemning.
På mødet blev helhedsplanen gennemgået, og der var afsat ekstra tid til debat. Efter gennemgangen blev helhedsplanen sendt til afstemning, og stemmeudvalget talte de afgivne stemmer sammen. Resultatet af afstemningen var et overvældende flertal for helhedsplanen, hvor 99 % stemte ja og 1 % stemte nej.

Hvad er det næste, som skal ske?

Helhedsplanen skal godkendes af Odense Byråd og Landsbyggefonden, hvilket sker i løbet af efteråret. Derefter vil vores rådgiverteam begynde at projektere, så udbudsmaterialet er klar i løbet af 2018. Vi forventer, at byggeriet starter i efteråret 2018.
Derfor må I endnu engang væbne jer med lidt tålmodighed. Vi vil dog løbende orientere jer via nyhedsbreve, SMS-service og nyheder på helhedsplanens hjemmeside, som findes på www.fabbo.dk under Korsløkkeparken afd. C.

Bliver vi inddraget i det videre arbejde med helhedsplanen?

Ja. I vil blive inviteret til en workshop, hvor I har mulighed for at komme med jeres gode ideer til eksempelvis disponering af udearealer, valg af køkkenlåger og bordplade m.m.

Hvornår skal jeg give besked om mine ønsker til min nye bolig?

Der er allerede en del beboere, som er begyndt at indsende ønsker til deres fremtidige bolig. Vi er glade for jeres interesse og input, men I er lidt for tidligt ude. Vi skal nok kontakte jer, så I får mulighed for at komme med jeres ønsker til bolig og genhusning i god tid inden byggeriet går i gang.

Hvis du har spørgsmål til helhedsplanen, er du altid velkommen til at kontakte os i projektafdelingen på mail fl@fabbo.dk

God sommer og på snarligt gensyn!
FAB/ Projektafdelingen Franz Leitner

Jens Juels Vej nyhedsbrev nr. 5 (PDF)

  • 31. august 2018