Konstruktivt beboeremøde om ”Den sidste Vollsmose-plan”

Mandag den 17. december kl. 19 var beboere i Vollsmose inviteret til beboer-møde af Odense Kommune ved Borgmester Peter Rahbæk, Rådmand Jane Jegind Og FAB og Civica. Temaet for mødet var information om Odense Kommunes planer med Vollsmose ”den sidste Vollsmoseplan” Til mødet var også FAB og Civica, som er områdets primære boligorganisationer. Begge organisationer var repræsenteret ved formænd og direktører.

Arrangementet havde et flot fremmøde og der var stor interesse for, hvad der kommer til at ske i Vollsmose som følge af Byådets aftale Beboerne fik information om planerne for området – også helt konkret ift. de enkelte afdelinger – og udviste stor tillid til, at boligorganisationerne vil hjælpe med omlægningen af boligområdet på bedste vis. Flere beboere udfordrede dog byrådets politikere og motiverne bag Vollsmose-planen og kunne ikke forstå, hvorfor man river boliger ned, når det er sociale udfordringer, som man gerne vil til livs.

En del beboere ytrede mening om, at de hellere end gerne vil i uddannelse og i arbejde og efterlyste hjælp til dette – i stedet for en nedrivning og eventuel genhusning – væk fra deres lokale netværk. Nogle beboere ytrede en særlig bekymring ift. områdets børn, hvoraf nogle er rigtigt nervøse og bange for den uvisse fremtid og fejlagtigt troede, at deres hjem skulle brændes ned. Det var vigtige input at tage med videre
Kort sagt var det et møde med god dialog og konkrete bekymringer og spørgsmål fra områdets mange beboere, som fik lejligheden til at ytre sig omkring ”Den sidste Vollsmose-plan”

FAB takker for den gode opbakning.

  • 20. december 2018