Korsløkkeparken er alligevel havnet på regeringens ghettoliste

På trods af, at Korsløkkeparken er ved at gennemgå en totalrenovering på 1,5 milliarder kroner, er boligområdet alligevel havnet på regeringens ghettoliste.

For forsat at fremme den positive udvikling, som vi mener Korsløkkeparken er i gang med, vil vi i FAB styrke de sociale indsatser i området og benytte os af såkaldt ’fleksibel udlejning’, som giver boligsøgende under eller med uddannelse og arbejde fortrin til ledige boliger i området. FAB har haft gode resultater med fleksibel udlejning i boligafdelingen Fyrreparken, som har flere beboere i arbejde eller under/med uddannelse.

I sidste uge interviewede P4 Fyn vores direktør, Jacob Michaelsen, der bl.a. fortalte at han godt kan forstå frustrationen over at ansøgere, der er i uddannelse eller job vil have fortrin. En del af forklaringen for brugen af ’fleksibel udlejning’, skal dog findes i den samfundskontrakt, der er mellem boligselskabet og kommunen, og et fælles ønske om at skabe gode boligområder.

Her kan du lytte til interviewet med Jacob Michaelsen

  • 12. december 2018