Korsløkkeparken nyhedsbrev nr. 6

Sommer!

Så er sommeren kommet til Korsløkken, og vi nyder alle de lyse morgener og lange aftener. Sansehaven blomstrer, og der er livlig aktivitet på altaner og græsplæner rundt i området. Nyhedsbrevet har i denne udgave forsøgt at samle store og mindre begivenheder fra området, som både har fundet sted, men som vi også kan glæde os til i de kommende måneder. D. 27. marts døde FAB’s direktør Bent Bøllingtoft. Det var et pludseligt og meget trist tab. Bent havde været ansat i FAB i mere end 40 år, og alle beboere, medarbejdere og samarbejdspartnere, som har mødt Bent var også berørt af det. D. 1. maj blev Jacob Michaelsen ansat som ny direktør i FAB. Jacob havde indtil da været ansat som Administrations- og Udviklingschef i boligorganisationen. I Korsløkken går livet sin vante gang – og alligevel ikke, for renovering af lejligheder, anlæg af udearealer og ikke mindst det kommende Fælleshus, som skyder i vejret, gør, at for hver dag man færdes i området har det ændret udtryk. Men I/beboere tager forandringerne til jer og trives i de nye omgivelser.
Aktivitetslejligheden og boligsocialt kontor/genhusning på Nyborgvej 287, st. th og Nyborgvej 285 st. tv er kommet godt på plads og aktiviteterne har fundet sig til rette i de nye faciliteter. Alle er meget velkommen til at kigge forbi.

BEBOERE - Korsløkkens beboerrepræsentanter i 2017

Afdeling 37
I januar og februar 2017 afholdtes FAB’s årlige afdelingsmøder i alle afdelinger. I Korsløkken indledte afd. 37 med deres afdelingsmøde, hvor der var genvalg til alle. Så deres bestyrelse har samme sammensætning i 2017 med Per Andenæs som formand, Ellis Andenæs som næstformand og René Strauss som kasserer. Birthe Strauss er suppleant.

Afdeling 35
I afd. 35 var der ligeledes genvalg til alle opstillede. I 2017 består deres bestyrelse af: Kurt Nielsen formand, Dorthe Michelsen næstformand, Lotte Pedersen referent/ kasserer, Mohammed Ayaach og Michael Olsen bestyrelsesmedlemmer. Maria blev valgt som suppleant.

Afdeling 34
I afd. 34 var et medlem af bestyrelsen fraflyttet afdelingen, så her blev Maria Rasmussen valgt ind som nyt medlem, resten af bestyrelsen er gengangere. Så afdelingens bestyrelse består af: Lars Hansen formand, Maria Rasmussen næstformand, Helle Knudsen kasserer, Sascha Agerskov er referent og Charlotte Hansen er bestyrelsesmedlem. Hajar Keidari er suppleant.

Afdeling 40
I afd. 40 har Annie Larsen i en del år repræsenteret afdelingen, men i år trak hun sig fra opgaven og er blevet afløst af Helle Astaroth, som repræsentant for afd. 40. Velkommen til Helle. Husk at I beboere altid er velkommen til at kontakte jeres afdelingsbestyrelse med spørgsmål til afdelingen, forslag, idéer og meget mere. Kontaktinfo står i dette nyhedsbrev side 19.

Den fysiske helhedsplan juni 2017

Afdeling 37 G:
I skrivende stund er de sidste arbejder med færdiggørelsen af udearealerne i gang, herunder montering af det nye legepladsudstyr samt nye bænke, borde og grillpladser. Med udgangen af maj måned er omdelt varslinger til samtlige beboer i afdelingen omkring et forestående bygningssyn. Bygningssynet udføres af det rådgivende ingeniørfirma Oluf Jørgensen og udføres på foranledning af Byggeskadefonden.

Afdeling 34 F:
Renoveringsarbejderen i afdelingen er opdelt i 2 etaper:
• Etape 1 omhandler adresserne Nyborgvej 217 til 227 og Nyborgvej 277 til 287 samt Korsløkkevej 1 til 23.
• Etape 2 omhandler adresserne Korsløkkevej 25 til 57 samt Johannes Larsens Vej 6 til 38

Renoveringsarbejderne i etape 1 har nu været i gang i ca. 10 måneder og 80 lejligheder beliggende ved Nyborgvej er på nuværende tidspunkt færdigrenoveret og udlejet. De resterende 40 lejligheder ved Nyborgvej er under renovering og arbejderne vil blive afleveret og udlejet planmæssigt uden forsinkelser. Opstart på renoveringsarbejderne i forbindelse med etape 2 blev udskudt ca. 14 dage på grund af en konkurs i det nedbrydningsfirma der var valgt til opgaven.
Konkursen medførte at der hurtigt skulle findes et nyt nedbrydningsfirma til at udføre opgaven. Det hurtige valg
af nyt nedbrydningsfirma har medført at forsinkelsen på færdiggørelsen af lejlighederne på Korsløkkevej 25-57
er begrænset til 2 uger.

Afdeling 35 E:
Detailprojekteringen af renoveringen i afd. 35 E er afsluttet og der vil i løbet af efteråret blive indbudt til et informationsmøde for de beboer i afd. 35 der er omfattet af helhedsplanen. Som tidligere oplyst vil prisindhentning på renoveringsarbejderne i afd. 35 først ske i 2018, med forventet byggestart omkring årsskiftet 2018/2019.

Letbanen:
Den 30. maj afholdte Letbanen informationsmøde på Ejerslykkeskolen for beboere langs Ørbækvej som vil blive påvirket af de kommende anlægsarbejder. De kommende anlægsarbejder på Ørbækvej som forventes at blive påbegyndt i juni måned, vil omfatte flytning og sideforskydning af vejbaner, fortove og cykelstier. Hele trafikanlægget vil ved den forestående sideforskydning blive rykket mod øst – altså tættere på Johannes Larsens Vej og Korsløkkevej.
Det planlagte sti-/fortovsforløb ved hus 34.3 (Korsløkkevej 1-7) er efter ønske fra Odense Kommune ændret således stien-/fortovet alligevel ikke føres ind mellem hus 34.3 og 34.4 (Korsløkkevej 9-15) men vil fortsætte
langs Ørbækvej. Det er muligt løbende at blive opdateret på anlægsarbejderne i forbindelse med etablering af Letbanen ved at tilmelde sig: Nyhedsbrev om Ørbækvej på www.odenseletbane.dk

Ventetid i forbindelse med driftens åbningstid/telefontid

Vi beklager, at beboere nogle gange bliver sat på hold i længere tid, når I ringer. Det skyldes usædvanlig travlhed i forbindelse med fraflytninger og deraf mange personlige henvendelser i driften. Vi ekspederer jeres henvendelser i rækkefølge. Vi beklager evt. gener og håber på forståelse fra jeres side.

Samspillet med beboerne og byggeledelsen

Af Peter Skytte Simpson, Bygningskonstruktør, C&W Arkitekter

På baggrund af mit arbejde i forbindelse med renoveringen af Korsløkkeparken, sætter jeg her lidt ord på den store betydning af et godt samspil mellem beboer og byggeledelse. Mit arbejde som byggeleder starter allerede i forbindelse
med jeres udflytning. Her overgår boligen til byggeriet og det er nu min opgave at sørge for, at renoveringen forløber planmæssigt, således at indflytningen kan ske rettidigt og med den ønskede kvalitet. Gammelt tapet fjernes og vægge nedbrydes, inden opbygningen kan ske på ny. Der laves nyt tag, monteres nye vinduer og lægges nyt gulv. Alle gamle
installationer demonteres og der indsættes nye. Vægge får nyt tapet og der opsættes fliser i badeværelset, derudover monteres der nye køkkener.

Hele vejen igennem denne proces, er det min fornemste opgave, at gøre håndværkerne opmærksom på, hvad de i bund og grund skal udføre. Det bliver gjort klart, at de er med til at bygge fundamentet for jeres liv. Med denne forståelse, gøres håndværkerne opmærksomme på vigtigheden af, at minimere antallet af fejl og mangler. Da disse vil være til gene i jeres hverdag, og mindske tilfredsstillelsen i forbindelse med indflytning i en ny flot bolig mindre. Men alle laver desværre fejl. I min optik, så er dem der ikke laver fejl, dem der ikke laver noget. Derfor vil I som lejer desværre ikke helt kunne undgå at opleve dette. De fejl og mangler der måtte være vil typisk blive registeret i forbindelse med indflytningen. I får udleveret nøglerne af FAB og går sammen med dem boligen igennem, for eventuelle fejl og mangler. Inden dette sker – altså før indflytningen har jeg også gennemgået boligen sammen med håndværkerne og udbedret alle de fejl og mangler der på daværende tidspunkt er konstateret. Derfor vil I forhåbentlig også opleve, et minimalt og acceptabelt antal af fejl og mangler i forbindelse med jeres indflytning. 14 dage efter indflytningen, aflevere I herefter jeres fejl- og mangelliste til driften, hvorefter jeg gennemgår disse sammen med jer. Her starter samspillet rigtigt. I har naturligvis en opfattelse af tingen, og jeg har måske en anden. Håndværkerne kan have en helt tredje. I skal derfor vide at, jeg er på jeres hold. Min
opgave handler om, at gøre jer som lejere tilfredse. Jeg skal gøre alt hvad der er muligt for, at I som lejere kan finde og opnå en stor tilfredsstillelse i, at flytte ind i en ny og fin bolig. Derfor håber og tror jeg på, at I måtte have den fulde tillid til mig som byggeleder, når jeg pænt banker på jeres dør. Således at jeg kan få lov at hjælpe med at skabe rammerne for jeres liv i den nye bolig.

Læs hele nyhedsbrevet her

Korsløkkens nyhedsbrev nr. 6 (PDF)

  • 31. august 2018