Korsløkkeparken nyhedsbrev nr. 7

Spændende 2019 i vente

Vi har sagt farvel til et begivenhedsrigt 2018 og har taget hul på 2019, som også tegner til at blive et spændende år! Korsløkkens boligsociale helhedsplan 2015-2018 har nået sin afsluttende fase og en ny boligsocial helhedsplan for 2019-2021 er vedtaget med opstart den 1. marts 2019.
Årsskiftet var en anledning til at tage et tilbageblik på, hvad der skete i 2018 samt kigge fremad på de begivenheder, vi allerede ved kommer til at ske i Korsløkken i 2019. I 2018 har vi i Korsløkken fået et nyt fælleshus, som blev indviet d. 23. august. Korsløkkens fælleshus ”HUSET” danner rammen om forskellige tilbud og aktiviteter for alle Korsløkkens beboere. HUSET skaber et fælles samlingspunkt for Korsløkkens beboere.
I HUSET finder du blandt andet driftskontor, genhusningskonsulent, de boligsociale medarbejdere, fitnesslokale, områdets aktiviteter og meget mere. Korsløkken har siden 2015 haft fokus på at øge trygheden i området. Beboerne har i den forbindelse modtaget årets SSP-pris 2018 i Odense, for deres store indsats med at fremme trygheden, blandt andet
i form af deres ugentlige tryghedsfremmende vandringer, fokus på at anmelde episoder og hændelser til politi, boligselskab m.m.
Vi har i efteråret måtte tage afsked med beboerkonsulent Britta Kobberup, som særligt har haft fokus på den boligsociale indsats i forhold til børn, unge og familier. Hun er startet i nyt job i Svendborg pr. 1 december 2018. Renoveringen af Korsløkken er stadig i fuld gang. Den er nu i gang på Nyborgvej og sidste del af Johannes Larsens Vej, hvor de første opgange står færdige og er taget i brug.
Rigtig god læselyst

Korsløkkens nyhedsbrev praktisk info

Om nyhedsbrevet
Nyhedsbrevet husstandsomdeles til alle beboere i Korsløkkens afdelinger 34/E, 35/F, 37/G og 40/K.

Frivillige Frivillige
Har du lyst til at deltage aktivt i Korsløkkens nyhedsbrev f.eks. med at skrive, fotografere, komme med gode ideer til indhold m.m., så kontakt afdelingsbestyrelserne og bliv frivillig i nyhedsbrevets redaktion.

Ros og ris
Har du kommentarer, spørgsmål eller forslag til nyhedsbrevet, så hører vi meget gerne fra dig.
Kontakt Marie på mail mas@boligsocialthus.dk, tlf. 61 22 92 49 eller kom forbi kontoret i Korsløkkens Fælleshus
HUSET. Vi hører også gerne fra dig, hvis du har spørgsmål, ris eller ros om byggeriet, så mail til os på cokr@fabbo.dk.

Indvielse af Korsløkkens nye Fælleshus HUSET

Af Henrik Madsen,
beboer og praktikant i BoligSocialt Hus

Den 23. august 2018 blev Korsløkkens nye fælleshus officielt indviet. Alle Korsløkkens beboere var inviteret denne dag, der bød på taler fra Erling Nielsen (Bestyrelsesformand FAB), Kurt Nielsen (Formand for Fælleshuset) samt Borgmester Peter Rahbæk Juel. Her blev det afsløret, at Fælleshuset har fået navnet ”Huset”. Efter talerne klippede Borgmester Peter Rahbæk Juel snoren til HUSET.
Herefter var der mulighed for at se Huset, samt tale med repræsentanter for aktiviteterne i huset m.m. Nu er Huset kommet ind i en daglig rytme, hvor der er aktiviteter alle hverdage. Beboercaféen har åbent alle hverdage. Der er mulighed for at få adgang til fitnesslokalet ved henvendelse til ejendomsfunktionær Søren Krog Pedersen, på
driftkontoret.
I Huset sker der mange forskellige aktiviteter i løbet af ugen, mange af dem kan du læse om andre steder i bladet. På side 15 er der en samlet oversigt over faste aktiviteter.

SSP Odense Prisen 2018 til beboerne i Korsløkken

Af Henrik Madsen,
beboer og praktikant i BoligSocialt Hus

Den 28. august 2018 blev beboerne i Korsløkken tildelt SSP Odense Prisen 2018. Prisen blev tildelt Korsløkkens beboere med begrundelsen: ”De har haft viljen til at ændre en stemning fra utryg til tryg. Derfor er det en samlet beboergruppe i Korsløkken, der er årets modtager af SSP Prisen.”
For at skabe øget tryghed har beboerne samarbejdet med flere forskellige professionelle aktører som SSP, BoligSocialt Hus/Korsløkken, afdelingsbestyrelserne i boligforeningen, områdets skoler, politiet samt trygheds- og gadeplansmedarbejdere fra CFU (Center for Familier og Unge).

De kriminalpræventive aktiviteter har blandt andet bestået af ”tryghedsmøder” og ”tryghedsfremmende vandringer” i området. Beboerne har holdt fast i vandringerne, som i dag foregår fast hver torsdag.

Hvis der er interesse for at være med på en tryghedsfremmende vandring, mødes vi foran HUSET, hver torsdag kl. 17.00. På facebooksiden: ”BoligSocialt Hus Korsløkken 2019-2021” kan du finde oplysninger, samt billeder af dem, der har været ude at gå. Mens vi går, snakker vi med de andre, der er med på turen, der er måske nogle, der har oplevet noget, der er relevant i forhold til den aktuelle tryghed i Korsløkken. På gåturen deltager beboere, CFU’s Gadeplansmedarbejdere, boligsociale medarbejdere og andre interesserede.

Børnefamilier - Har du lyst til at være en del af et socialt fællesskab med andre børnefamilier i Korsløkken?

Den boligsociale helhedsplan i Korsløkken samarbejder med Hele Danmarks Familieklub om at starte en Familieklub i Korsløkken. Hele Danmarks Familieklub er et landsdækkende koncept, og mange familier rundt om i Danmark har allerede haft stor glæde af at være med i en Familieklub i deres by.
Hele Danmarks Familieklub skriver om sig selv: ”I Familieklubben vil vi sætte tid til leg, aktiviteter og fællesskab højere på to-do-listen. Vi vil skabe stærke, betydningsfulde fællesskaber. Vi vil hygge os. Sammen. Det er så vigtigt at tage tiden. Og få den til at betyde noget. Vi ved at hver enkel familie kan gøre en forskel, og at vi sammen kan gøre en endnu større. Hvis vi bruger lidt tid sammen med andre familier, får vi alle mere mod på livet, flere smil og et stærkere sammenhold.”

Så har du lyst til at:
• udvide dit netværk
• være en del af et fællesskab, hvor man hjælper hinanden og laver forskellige aktiviteter sammen
• hjælpe dit barn med at få nye venskaber
• spise et fælles måltid med andre familier en gang hver 14. dag
• være med til at give andre overskud
• forpligte dig til at mødes en gang hver 14. dag (fra kl. 16.30-19.00)

Så kom ned i Korsløkkens Fælleshus og snak med en boligsocial medarbejder og få mere info eller gå ind på www.heledanmarksfamilieklub.dk og læs mere eller tilmeld dig. Du kan også se mere på Instagram under #heledanmarksfamilieklub. Der forventes opstart til september 2019 med fast mødedag hver anden mandag fra kl. 16.30-19.00.

Status på den fysiske helhedsplan pr. ultimo 2018

Af Niels Møller-Madsen, ingeniør og projektleder i FAB

Afdeling 34 F:
Renoveringsarbejderne i afdeling 34 er opdelt i 2 etaper.

Etape 1 (Nyborgvej 217-227 og 277-287 og Korsløkkevej 1-23):
Renoveringsarbejderne i etapen er nu afsluttet og etapens 168 lejligheder er færdigrenoverede og indflyttet. I januar 2019 påbegyndes Byggeskadefondens 1 års fejl- og mangelregistrering, et arbejdet der udføres af ingeniørfirmaet Lars Kiilerich.

Etape 2 (Korsløkkevej 25-57 og
Johannes Larsens Vej 6-38): Renoveringsarbejderne i afdelingen er nu så fremskredet, at 224 af etapens lejligheder er færdigrenoverede og indflyttet samt at de resterende 110 lejligheder er under renovering. Alt forløber planmæssigt og renoveringsarbejderne afsluttes medio 2019.

Afdeling 35 E:
Der har i løbet af efteråret været afholdt licitation på renoveringsarbejderne i afdelingen, og i skrivende stund er FAB ved at indgå kontrakter med de lavest bydende på de enkelte fagentrepriser.
Følgende håndværkere vil udføre renoveringsarbejderne:
• Råhusarbejder udføres af fa. JORTON A/S
• Nedbrydningsarbejderne udføres af fa. Kingo Karlsen A/S
• Tømrer-, snedker og lukningsarbejderne udføres af fa. Guldfeldt Nielsen A/S VVS-installationsarbejder udføres af Hauge Gruppen A/S
• El-installationsarbejder udføres af Kemp & Lauritzen A/S
• Ventilationsarbejderne udføres af H.J. Ventilations Service A/S
• Malerarbejderne udføres af Malergruppen Boris Christensen A/S
• Inventararbejderne udføres af HTH Øst A/S
• Gartnerarbejderne udføres af Munck Forsyningsledninger a/s

Som i de øvrige etaper i Korsløkken udføres den daglige byggestyring og det daglige tilsyn på byggepladsen af C&W Arkitekter, hvor Rambøll udfører fagtilsynet med de ingeniørmæssige discipliner. Umiddelbart inden opstarten på renoveringsarbejderne i de enkelte opgange, vil der blive indkaldt til orienteringsmøder for de berørte beboere.

GENERELT:
Som en del af renoveringsarbejderne udskiftes alle gulvene i lejlighederne. De nye gulve er udført med massiv bøgeparket. Bøgeparket er et organisk materiale, som henover året optager og afgiver fugt til omgivelserne, disse fugtændringer medfører at bøgeparkettet ændrer størrelse fortrinsvis i bredden, et forhold der ses ved, at der i samlingen mellem de enkelte parketbrædder optræder fuger i varierende bredde (fra ingen op til 2-3 mm fuger). Da det absolutte fugtindhold i luften er mindst om vinteren vil fugerne være størst i denne periode. For at disse ændringer kan foregå uhindret og ikke medfører knirkende gulve, er det vigtigt at en evt. belægning, som udlægges på et senere tidspunkt er diffusionsåben således de beskrevne fugtændringer i gulvene kan ske uhindret.

Nedenfor kan du downloade og læse det fulde nyhedbrev

Korsløkkens nyhedsbrev nr. 7 (PDF)

  • 9. juli 2019