Lovbestemt udviklingsplan for Solbakken godkendt

Indenrigs- og Boligministeriet har godkendt den lovbestemte udviklingsplan for Solbakken, da udviklingsplanen lever op til kravet om at nedbringe andelen af almene familieboliger i boligområdet til højst 40 % inden 2030

I dag er der 644 familieboliger i boligområdet. Inden 2030 vil der ske ommærkning af 226 familieboliger til ungdomsboliger og 80 familieboliger ommærkes til ældreboliger. Derudover vil der ske nybyggeri af 206 private boliger. Opførelsen af private boliger vil primært ske på arealer, der støder op til Solbakken og altså ikke indenfor det eksisterende område kaldet Solbakken.

FABs afdeling Riisingsparken har i dag 147 familieboliger. 96 familieboliger ommærkes til ungdomsboliger, 36 familieboliger ommærkes til tilgængelighedsboliger med efterfølgende ommærkning til ældreboliger.

Den overordnede tidsplan er følgende:

  • 2022-2029 – Ommærkning af 226 almene familieboliger til almene ungdomsboliger i takt med naturlig fraflytning med en kadence på 32 boliger om året
  • 2029 – Ommærkning af sammenlagt 80 almene familieboliger til almene ældreboliger er gennemført
  • 2029 – 206 private boliger er opført
  • 15. juni 2021