Midlertidig fejl på hjemmesiden

Vi har fejl i registrering af betaling med kort på www.fabbo.dk. Det betyder, at når du opretter og betaler en ansøgning kan du ikke ændre på din ansøgning efter betaling. Vi er i fuld gang med at udbedre fejlen! Vi kan i øjeblikket ikke sige noget om hvor lang tid der vil gå. Din placering på ventelisten regnes fra betalingsdatoen, fejlen har ingen betydning.

 

  • 19. april 2017