Mindeord om Bent Bøllingtoft

Erling Nielsen, bestyrelsesformand og Jacob Michaelsen, Administrations- og udviklingschef på vegne af bestyrelse og medarbejdere i FAB, Fyns Almennyttige Boligselskab.

 

FABs direktør Bent Bøllingtoft afgik pludseligt ved døden mandag den 27. marts 2017.

Bent var indlagt på OUH i forbindelse med en planlagt operation. Det kom derfor som et chok for hele selskabet, da vi fik besked om, at han ikke ville komme tilbage til FAB igen, hvor han har haft sin gang de sidste 42 år.

Hvis der var nogen, som stod for ’FAB-ånden’, så var det Bent, og han har i den grad været med til at gøre FAB til den boligorganisation som den er i dag.

Bent var vellidt og højt respekteret blandt såvel medarbejdere som samarbejdspartnere, og han havde et meget stort netværk i branchen, i det kommunale regi og i det fynske erhvervsliv.

I 1975 startede Bent som kontorassistent i FAB, og via stillinger som overassistent og dernæst fuldmægtig blev han regnskabschef i 1982. – Denne stilling bestred Bent frem til han tiltrådte som FABs direktør den 1. januar 2007.

De sidste 10 år har Bent nået at sætte sit personlige præg på FABs drift og nybyggerier, hvor hans filosofi var, at vi skal bygge og renovere, som vi selv vil bo.

Derfor blev gode materialer, energirigtige løsninger og bæredygtige tiltag sat på dagsordenen mange steder i selskabets renoveringer og nybyggerier de seneste år.

Således var Bent initiativtager for opførelsen af f.eks. Danmarks første røgfrie almene boligafdeling og boliger med varmepumper, solceller og græs på taget. – Det var meget vigtigt for Bent, at FAB kunne tilbyde attraktive boliger til beboerne.

Bent var fuld af gode idéer, og han var visionær på mange punkter; han var ikke bange for at tænke ’ud af boksen’, men stadig med benene solidt placeret i den fynske muld, for det er jo beboernes penge vi bygger for, som han sagde, og det skal derfor altid give mening for dem, når vi laver noget nyt.

Som chef og kollega lærte vi Bent at kende som et rummeligt og retfærdigt menneske, der skulle være plads til alle, tingene skulle gøres ordenligt og alle skulle behandles pænt.

Klichéen med at ’døren altid står åben til direktøren’ passede faktisk på Bent. – Han tog sig tid til at lytte og tale med både bestyrelsen, lederne, de kontoransatte, ejendomsfolkene og eleverne, når de henvendte sig.

Bent ville hans ansatte det bedste, ligesom det var vigtigt for ham, at de følte et fællesskab og stod sammen om opgaven med at bygge og udleje gode boliger til selskabets beboere. – Bent indførte i sin tid flere sammenkomster for de ansatte, og han gjorde meget ud af selv at deltage i arrangementerne på lige fod med alle andre.

Bent efterlader således FAB som en velfungerende og moderne boligorganisation med glade beboere og medarbejdere. Han vil blive savnet af alle, men hans ånd og ideologi vil for altid være en del af FAB.

Når Bent ikke brugte sin tid på FAB, så koncentrerede han sig om sin familie; sin kone Gitte, sine tre døtre og svigersønnerne samt børnebørnene. – De var alle meget vigtige i Bents liv, og han nød at samle dem alle i huset i Gelsted, som han gennem årene havde renoveret og ombygget, så det blev Gitte og Bents drømmehus.

Bent var glad for naturen, og han var en dygtig og ivrig fotograf; således har han selv taget en del af billederne af FABs boliger, men ellers var det specielt på familiens ferier, at han fik taget mange spændende billeder.

 

Bent vil blive savnet af mange og aldrig glemt.

Æret være Bent Bøllingtofts minde.

  • 4. april 2017