Ministeriet har godkendt udviklingsplanen for Vollsmose

Boligminister Kaare Dybvad har den 10. september godkendt FABs, Civicas og Odense Kommunes fælles udviklingsplan for Vollsmose.

Som bekendt indeholder udviklingsplanen blandt andet målet om, at andelen af almene familieboliger skal reduceres til højst 40 procent, hvilket betyder, at 1.000 almene familieboliger skal rives ned kombineret med opførsel af 1.600 nye private boliger.

Næste skridt for FAB er bl.a. arbejdet omkring erstatningsbyggeri, udarbejdelsen af den fysiske helhedsplan for Birkeparken, genhusning og arbejdet med tiltrækning af investorer til Vollsmose.

Odense Kommune har i dag udsendt pressemeddelelse om godkendelse af udviklingsplanen, hvor også FABs formand Erling Nielsen udtaler sig.

Boligminister godkender plan for Vollsmose

Ambitionen om at forandre Vollsmose og gøre området til en attraktiv og velfungerende bydel for beboere og investorer er kommet et stort skridt nærmere.

Det ligger fast, efter at boligminister Kaare Dybvad (S) har godkendt Odense Kommune og boligorganisationerne Civica og FAB’s fælles udviklingsplan for Vollsmose.

Ifølge borgmester Peter Rahbæk Juel er godkendelsen en milepæl, og han peger på, at beboerne i Vollsmose nu har vished for, at forandringen kan gennemføres.

“Med godkendelsen står det klart, at vi kan tage de næste skridt i den grundlæggende forandring af Vollsmose. Nu skal vi have en eller flere investorer med til at udvikle området og opføre omkring 1600 nye private boliger. Målet er klart: Vi skal skabe en attraktiv bydel, der hænger bedre sammen med resten af byen, hvor den enkelte beboer også har samme muligheder som andre odenseanere”, siger Peter Rahbæk Juel.

Ro i maven

Udviklingsplanen indeholder blandt andet målet om, at andelen af almene familieboliger skal reduceres til højst 40 procent, hvilket betyder, at 1000 almene familieboliger skal rives ned kombineret med opførsel af 1600 nye private boliger. Derudover indeholder udviklingsplanen etablering af erhvervsarealer til kommunale og private formål.

Formand for Civica, Flemming Jensen, siger: “Det giver ro i maven at vide, at vi nu har grundlaget på plads for de kommende nedrivninger og de omfattende renoveringer, som vil være med til at skabe et helt nyt Vollsmose. Det er vigtigt for vores beboere, at rammerne er på plads, så de kan se fremad – både dem, der bliver i området, og dem, der skal genhuses andre steder i Odense.”

Ministeriet følger udviklingen

Forandringen af Vollsmose skal efter planen være gennemført i 2030. Boligminister Kaare Dybvad skriver i godkendelsen, at ministeriet nøje vil følge med i udviklingsplanens fremdrift og gennemførsel. Derfor skal Civica, FAB og Odense Kommune en gang om året redegøre for planens gennemførsel til Transport- og Boligministeriet.

Formand for FAB, Erling Nielsen, glæder sig over godkendelsen og påpeger, at det er vigtigt, at parterne nu kommer videre med planerne.

“Det er dog stadigvæk folks hjem, det handler om, og for Vollsmoses beboere vil de kommende år betyde store forandringer. Men vi vil gøre alt for at sikre en god og værdig genhusning for vores beboere,” siger han.

FAKTA

Odense Kommune og boligorganisationerne Civica og FAB’s fælles udviklingsplan for Vollsmose har som mål at reducere andelen af almene familieboliger i Vollsmose til højst 40 procent. Tiltagene i udviklingsplanen består af:

1) Nedrivning af 1000 almene familieboliger

2) Salg af arealer til private for opførelse af 1600 nye private boliger

3) Etablering af erhvervsarealer til kommunale og private formål

Transport- og Boligministeriet har godkendt den lovbestemte udviklingsplan den 10. september 2019. Med godkendelsen er næste skridt nu at tiltrække private investorer, der sammen med Odense Kommune, Civica, FAB og Dan Mark Ejendomme A/S vil udvikle Vollsmose til en dynamisk bydel med blandede bolig- og ejerformer.

Kontakt:

Borgmester Peter Rahbæk Juel, mobil: 30 51 31 15

Formand for Civica, Flemming Jensen, mobil: 20 19 40 02

Formand for FAB, Erling Nielsen, mobil: 24 90 87 80

  • 13. september 2019