Modernisering og energioptimering i Højstrupparken

Realdania tilbyder en rundvisning i Højstrupparken for 100 heldige medlemmer.

Højstrupparken er et demonstrationsprojekt, der kommer med konkrete løsninger på, hvordan 40’ernes og 50’ernes murede bygningskultur kan moderniseres og energioptimeres. Intentionen med projektet er at bidrage med ny viden, nye løsninger og byggekomponenter, hvilket let kan overføres til andre renoveringsprojekter. Det betyder at projektet viser nye og konkrete løsninger på om-programmering, optimering af indeklima og tilgængelighed under hensyn til bebyggelsens bærende bevaringsværdier.

Dertil holder FABs projektleder Franz Leitner et oplæg om helhedsplanen for bebyggelen og om demoprojektet, som Realdania har været en del af.

  • 30. april 2018