Ny hjemmeside for Fremtidens Vollsmose skal informere om de store forandringer, der sker i perioden 2020-2030 i Vollsmose

I et samarbejde mellem Odense Kommune og boligorganisationerne FAB og Civica, er hjemmesiden www.fremtidensvollsmose.dk i dag blevet lanceret.

Hjemmesiden er en samlet indgang, hvor man som borger, beboer eller investor kan finde information om de store forandringer Vollsmose står over for frem mod 2030. Det betyder, at man kan finde al relevant information samlet ét sted.

Visionen for Fremtidens Vollsmose er, at Vollsmose bliver en attraktiv og velfungerende bydel for nuværende og kommende beboere samt investorer.

Vollsmose bliver åbnet op med nye veje og stier, så bydelen bliver forbundet med Odense centrum, de omkringliggende kvarterer og de grønne områder. Hele området bliver ændret radikalt, når 1.000 almene boliger bliver revet ned, og de øvrige almene boliger bliver renoveret. Bydelen får et markant andet udtryk, og der bliver bygget 1.600 nye private boliger samt arealer til erhverv og kommunale formål.

www.fremtidensvollsmose.dk kan du læse om planerne for bydelen Vollsmose samt tidsplanen for de store forandringer.

Som beboer vil du også opleve, at bydelen forandrer sig. Nogle boliger renoveres, andre rives ned, og veje og udeområder nytænkes. Derfor kan du på hjemmesiden bl.a. læse mere om genhusning og din boligafdeling.

Fremtidens Vollsmose har også en Facebookside, hvor der løbende vil være opdateringer omkring de fysiske forandringer som Vollsmose gennemgår.

Parterne bag Fremtidens Vollsmose er Odense Kommune samt boligorganisationerne FAB og Civica.

Odense Kommune og boligorganisationerne FAB og Civica har sammen iværksat et langsigtet byudviklingsprojekt med en fælles Realiseringsbestyrelse.

Realiseringsbestyrelsen består af medlemmerne af Odense Kommunes Økonomiudvalg samt af formænd og næstformænd fra FAB og Civica.

  • 18. maj 2020