Referat fra FABs ordinære repræsentantskabsmøde 2021


D. 25. november blev det ordinære repræsentantskabsmøde 2021 i FAB afholdt. 

Repræsentantskabet er FABs øverste myndighed. På repræsentantskabsmødet skal bl.a. formandens beretning om forretningsførelsen og regnskabet godkendes. Det er også her, der er valg til organisationsbestyrelsen.

Med både genvalg og nyvalg til bestyrelsen, ser den nye bestyrelse således ud:

Formand er Erling Nielsen og næstformand er Ib Poulsen. Christian Bense, Kirsten Tønnes, Annelis Pedersen, Annette Nielsen, Jan Andersen, Susanne Rasmussen og Nishant Ganeshalingam er bestyrelsesmedlemmer. Som 1. suppleant sidder Lars Jungsholm og som 2. og 3. suppleant er John Søndergaard og Helle Frøslev.

Du kan finde referatet fra repræsentantskabsmødet her. 

Vi takker de fremmødte for et godt møde.

  • 2. december 2021