Renovering med bæredygtighed som ledestjerne

Miljømæssig, beskæftigelsesmæssig, social og økonomisk bæredygtighed er grundprincippet i renoveringen af Højstrupparken i Odense, der er certificeret til sølv i DGNB-ordningen.

Heri indgår bl.a. genanvendelse og screening af byggematerialer, ligesom der bliver taget et socialt ansvar via et samarbejde med ’Byg til Vækst’ om snusepraktik af ledige i området. Renovering har ligeledes et stort fokus på at bevare det arkitektoniske udtryk i Højstrupparken, samtidig med at en tredjedel af boligerne gøres tilgængelige med nye elevatorer, større køkkener og badeværelser.

I det omfattende renoveringsprojekt, til lidt over en halv milliard kroner, rider beboerne gerne med på den grønne bølge – huslejestigningen holdes nemlig inden for det rimelige, oplyser bestyrelsesformand i FAB, Erling Nielsen.

Han giver som eksempel sin egen lejlighed på 55 kvadratmeter.  Her kan Erling forvente en huslejestigning på cirka 1000 kroner til 3.600 kroner. ”Det kan måske lyde af meget, men stigningen bliver reelt kun på 500 kroner på grund af sparede varmeudgifter,” fortæller Erling Nielsen.

Læs hele Landsbyggefondens artikel her

 

Landsbyggefonden.
Foto: Lars Just.

  • 6. maj 2020