Repræsentantskabsmøde i FAB 2023

Torsdag den 23. november 2023 kl. 17.00 bød bestyrelsesformand i FAB, Erling Nielsen, velkommen til ordinært repræsentantskabsmøde.

55 repræsentantskabsmedlemmer fra FABs boligafdelinger var mødt op til mødet, hvor bestyrelsesformand, Erling Nielsen, aflagde årsberetning, der viser at FAB som selskab både drifter og udvikler i stort omfang.

Herefter fremlagde FABs økonomichef Brian Pedersen årsregnskaberne for 2022/2023 samt budgetterne for 2024/2025.

Direktør Jacob Michaelsen gav endelig en kort status på ’FABs strategi – på vej mod 2030’. Her fremhævede Jacob Michaelsen bl.a. optimeringsarbejdet med råderetskataloger og vedligeholdsreglementer, samt et fælles fokus på og rapportering på FABs samlede CO2 aftryk. Han fremhævede endvidere FABs nylige trivselsmåling, der viser at FABs medarbejdere har høj trivsel og endelig fortalte han om arbejdet med at udvikle de ordinære afdelingsmøder, så de bliver endnu bedre og værdiskabende for FABs beboere.

Sluttelig gav Jacob Michaelsen status på udviklingsplanen for Vollsmose, herunder info om arealudviklingsselskabet, som FAB er en del af sammen med Civica, Odense Kommune og AP Ejendomme, og på udviklingsplanen for Solbakken, hvor helhedsplanen for Riisingsparken starter op i 2024.

På mødet blev der godkendt en justering af forretningsorden for repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabet godkendte desuden et indkommet forslag om afdelingsmødets mulighed for at træffe beslutning om indgåelse af sekretariatsaftale med lejerforeninger.
På mødet var der desuden en længere drøftelse af bestyrelsens strategi om fælles el-ladestandere i FABs boligafdelinger.

 

Dernæst var der valg til organisationsbestyrelsen og følgende blev valgt:

Erling Nielsen blev genvalgt som formand for FAB organisationsbestyrelse for 2 år.

Jan Andersen (Odense Havn, genvalg), Kirsten Tønnes (Thors Have, genvalg), Tina Jørgensen (Piledammen, nyvalg) og Erland Christensen (Tankefuld II, nyvalg); alle er de valgt for 2 år.

Suppleanter blev: Torben Asmussen (Skovbrynet, 1. suppleant), Christian Bense (Korsløkkeparken A, 2. suppleant) og Jon Wähler (Højstrupparken, 3. suppleant); alle valgt for 1 år.

 

Fra FABs bestyrelsesformand, Erling Nielsen, lyder der en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer: Annelis Pedersen og Christian Bense, der begge har ydet en stor arbejdsindsats i FABs organisationsbestyrelse.
Annelis Pedersen havde før repræsentantskabsmødet meldt ud, at hun ikke modtog genvalg efter 22 års arbejde i organisationsbestyrelsen. Tak til Annelis, for de mange års engagement i FABs organisationsbestyrelse.

 

FAB ønsker alle tillykke med valget og for takker for et godt repræsentantskabsmøde.

  • 27. november 2023