Repræsentantskabsmøde i FAB

Torsdag den 24. november 2022 kl. 17.00 bød bestyrelsesformand i FAB, Erling Nielsen velkommen til ordinært repræsentantskabsmøde.

58 repræsentantskabsmedlemmer fra FABs mange boligafdelinger var mødt op til mødet i højt humør.
På mødet aflagde Erling Nielsen årsberetning, der viser, at vi i FAB forsat er i stor udvikling. FAB strategi 2019-2023 er ved at være afsluttet og Erling kunne i den forbindelse med tilfredshed berette, at der er opnået mange gode resultater i strategiperioden.
Derudover præsenterede Erling FABs nye bestyrelseshåndbog, der bliver et godt værktøj for arbejdet i organisationsbestyrelsen.

Herefter fremlagde FABs økonomichef Brian Pedersen årets regnskab og budget, som – trods af høj inflation, energikrise og krigen i Ukraine – viser, at FAB som forretning drives effektivt og klarer sig godt i forhold til sammenlignelige boligselskaber på landsplan.

Direktør Jacob Michaelsen gav en status på de lovbestemte udviklingsplaner for henholdsvis Fremtidens Vollsmose og Solbakken. Arbejdet går planmæssigt og renoveringen af Fyrreparken afsluttes sommeren 2023 – resultatet bliver rigtig godt.

I forlængelse heraf præsenterede Jacob FABs nye strategi for perioden 2023 og frem mod 2030. Den nye strategi forsætter med noget velkendt i form af det grønne, blå, røde og gule spor, hvor hvert spor har en række pejlemærker, mål og handlinger. De fremmødte fik en overordnet gennemgang af hvert spor og fik mulighed for at spørge ind til særlige emner og fokuspunkter i strategien. Der var dejligt at opleve, at der var interesse og gode spørgsmål til den nye strategi og de mål FAB skal arbejde hen mod de kommende år. Den nye strategi lanceres januar 2023.

Herefter orienterede FABs chef for beboerdemokrati og udvikling af boligområder, Hanne Rosenberg Christiansen, om FABs vedtægter, der ikke har været fuldt opdateret i forhold til de gældende normalvedtægter. Hanne gennemgik de væsentligste ændringer i de opdaterede vedtægter, der nu stemmer overens med normalvedtægterne. Der blev stemt ja til de reviderede vedtægter, men da der ikke var nok fremmødte repræsentanter til en endelig vedtagelse af vedtægterne, afholdes der ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 30/11 2022 med henblik på endelig godkendelse af vedtægterne.

 

Dernæst var der valg til organisationsbestyrelsen og følgende blev valgt:

Ib Poulsen fra afd. Havnen blev genvalgt som næstformand for 2 år.

Annette Nielsen fra afd. Faaborg, Lars Lindgaard Nielsen fra afd. Trinekær, Nishant Ganeshalingam fra afd. Birkeparken og Susanne Rasmussen fra afd. Mosegårdsparken A blev alle genvalgt som menige bestyrelsesmedlemmer; alle er de valgt for 2 år.

Tina Jørgensen fra afd. Piledammen blev valgt til 1. suppleant, Jon Wähner fra afd. Højstrupparken blev valgt som 2. suppleant og Jytte Olesen fra afd. Kongens Karré blev valgt som 3. suppleant; alle valgt for 1 år.

Forud for repræsentantskabsmødet var Tina Rasmussen blevet genvalgt som FABs medarbejderrepræsentant i bestyrelsen for 2 år.

Her kan du læse udvalgte resultater og indsatser fra FABs strategiperiode 2019-2023.

 

FAB ønsker alle tillykke med valget og for takker for et godt repræsentantskabsmøde.

Se fotos fra aftenen nedenfor.

  • 25. november 2022