Status på branden i Højstrupparken på Møllemarksvej opgang 42-48

Status pr. 18. marts 2020:
Ildebranden i Højstrupparken på Møllemarksvej i opgang 42-48 har været en voldsom oplevelse, både for FAB, men især for de involverede beboere i de 30 berørte lejligheder, der nu skal finde et andet sted at bo. Der vil desværre gå mange måneder før, at lejlighederne igen er beboelige.

I et samarbejde mellem FABs tekniske chef Jens Svane, inspektør Klaus Truelsen, ejendomsmester René Hansen og forsikringsselskabet, er man nu nået frem til en løsning mht. at få bebyggelsen afdækket.

Det betyder i praksis, at der bygges et stort telt hen over hele blokken, da alt andet ville være uforsvarligt. Dette arbejdet blev allerede igangsat søndag d. 15. marts om formiddagen, og forventes at være endeligt opsat i starten af uge 13.

Det betyder også, at skadeservicefirmaet har arbejdet i døgndrift siden torsdag aften (d. 12. marts), hvor branden udbrød. Bygningen er nu sikret og beboerne havde søndag d. 15. om formiddagen mulighed for at komme ind i lejlighederne og hente nogle af deres personlige ejendele.

Den overordnede status er, at 3-4 lejligheder er totalt udbrændte, hvilket bl.a. betyder, at nogle af ydervæggene i lejlighederne er væk. Disse lejligheder vil FAB naturligvis ikke give beboerne adgang til, da dette vil være uforsvarligt ift. deres sikkerhed.

De beboere, der selv har en indboforsikring, organiserer selv genhusning i samarbejde med deres forsikringsselskab. Dem uden indboforsikring hjælper FAB med at genhuse hurtigst muligt. På nuværende tidspunkt kan de bo på Vandrehjemmet, Kragsbjerggård. Vi forventer i løbet af indeværende uge at have genhuset alle de beboere, der ikke har en indboforsikring. Genhusningen foregår primært i Højstrupparken, dog vil nogle beboere blive genhuset i andre FAB-afdelinger.

Når alt indbo er fjernet fra de berørte boliger, foretager skadeservicefirmaet en skadesforebygning af vandskadede bygningsdele, således risikoen for skimmel og svamp minimeres.

I FAB vil vi gerne sige en stor tak til alle dem, der har hjulpet med at organisere ovennævnte de seneste meget hektiske døgn.

Status pr. 13. marts 2020:
Igår udbrød en ildebrand i Højstrupparken på Møllemarksvej i opgang 42-48. Trods chok og den voldsomme oplevelse for de berørte beboere, er der heldigvis ingen tilskadekomne. Branden er tilsyneladende opstået ved et hændeligt uheld omkring kl. 15.00 i går og blev først endeligt slukket kl. 02.00 i nat.

Branden i Højstrupparken opstod i en lejlighed på 3. sal (tagetagen), hvilket betyder at tagene fra opgang nr. 42-48 er nedbrændt. De underliggende lejligheder har som resultat af brandslukningen fået store vandskader. Ved den første udmelding vedrørende branden troede man også at opgang nr. 50 var berørt, men dette viser sig ikke at være tilfældet – beboerne i denne opgang er derfor flyttet tilbage i deres boliger.

Der er i alt tale om 30 boliger, som er blevet berørt af branden, hvoraf nogle af disse er brændt ud. Det betyder bl.a. at indboet i 3-5 lejligheder er brændt ned. Beredskabet har dog forsøgt at redde så meget indbo som muligt. Branden er startet i den ene ende af blokken og er cirka blevet slukket midt på. Der er derfor ikke udsigt til at berørte beboere kan komme ind i den nedbrændte del af blokken.

Alle berørte beboere blev i går registreret og hjulpet væk fra stedet, og transporteret hen til Kragsbjerggård Vandrehjem, hvor de midlertidigt er blevet genhuset. Dog har enkelte beboere efter eget valg, valgt at lade sig indlogere privat.

Der afholdes i dag et informationsmøde kl. 12.00 i samarbejde med politiet. Her kan alle berørte beboere fra opgang 42-48 møde op og få svar på deres spørgsmål.

Midtfyns Skadeservice er tilknyttet sagen, ligesom at hjemmeværnet holder vagt i området, så folk ikke kommer for tæt på.Der ligger et stort arbejde forude, hvor mange ting skal koordineres, herunder genhusning, forsikring, taksator, helhedsplan/renovering. Det er et arbejde som allerede er i fuld gang og som FAB løbende vil informere mere om i takt med, at vi får afklaring på de forskellige ting.

  • 18. marts 2020