Supplerende ansøgningsrunde for varmechecken åbner snart

Hvis din husstand er berettiget til en varmecheck, men ikke automatisk modtog en i august 2022, kan du søge om at få udbetalt varmechecken fra d. 14. marts.

Den supplerende ansøgningsrunde for varmechecken åbner d. 14. marts 2023, hvorefter du kan indsende din ansøgning gennem ansøgningsportalen på www.varmecheck.dk indtil d.  9. maj. Alle husstande, der søger inden for de otte uger og lever op til kravene, vil være berettiget til udbetaling af varmechecken. Der er således ikke tale om et først-til-mølle-princip.
www.varmecheck.dk kan du læse mere om, hvordan du indsender dokumentation, forventet sagsbehandlingstid og udbetaling.

 

Hvem kan få en varmecheck?

For at få tildelt en varmecheck i den supplerende runde skal din husstand opfylde de samme kriterier som var gældende for den automatiske udbetalingsrunde. Det gælder i den forbindelse at:

 • Husstanden har ikke fået udbetalt en varmecheck i 2022. Husstanden omfatter de personer, som var registreret i Det Centrale Personregister (CPR) pr. 1. januar 2022 (baseret på udtræk fra CPR pr. 1. april 2022).
 • Din husstands samlede indkomst i 2020 må ikke overstige 650.000 kr.  (706.000 kr. før arbejdsmarkedsbidrag). Oplysningerne er baseret på udtræk fra skat pr. 1. april 2022 for årsopgørelse 2020.
 • Din bolig skal pr. 1. januar 2022 være registreret i BBR med en af disse varmekilder:
  • Naturgas.
  • Fjernvarme fra bestemte fjernvarmenet med høj gas- og/eller elandel.
  • Elektricitet (det kan eksempelvis være varmepumper som primær varmekilde) med et elforbrug på over 1.500 kWh i december 2021.
  • Fjernvarme/blokvarme, hvor den primære opvarmningsform i december 2021, var en af de ovennævnte varmekilder.

Alternativt skal der dokumenteres en fejlregistrering af BBR-varmekilde pr. 1. januar 2022, som ikke kan henføres til husstanden selv.

Har du spørgsmål til varmechecken, kan du finde mere information her.

 • 9. marts 2023