Tankefuld II er blandt best practice cases for bæredygtigt byggeri

I FAB er vi stolte af, at Tankefuld II er i top-10 over best practice byggerier målt i forhold til klimapåvirkning.

I en ny casesamling fra BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø og initiativet Boligbyggeri fra 4 til 1 planet indplacerer Tankefuld II i Svendborg sig på en ottendeplads. Publikationen samler viden og erfaring fra eksisterende projekter og har til formål at inspirere alle aktører i byggebranchen til mere bæredygtigt byggeri.

Fakta om Tankefuld II

FABs Tankefuld II er anden etape af et bæredygtigt boligområde med 44 boliger. Boligtyperne varierer og er fleksible, med udgangspunkt i fem forskellige boligtyper på 41-97 m2.

FAB har generelt meget fokus på miljø, bæredygtighed og energirigtige tiltag, og alle materialer i byggeriet er derfor udelukkende valgt ud fra et bæredygtigt perspektiv.

Træ er en naturlig og vedvarende ressource, og kræver et minimum af energi at producere. Træ absorberer og lagre CO2, så byggeriets påvirkning på miljøet nedsættes kraftigt ved brug af træ som byggemateriale.

De bæredygtige tiltag udvides til husenes tage, som er aktive enten med solceller, eller som grønne sedum tage. Friarealer tilplantes med vildeng blanding, som er en blanding af græs og blomsterfrø, til gavn for vores vilde bier og andre insekter. Regnvandet føres i åbne vandrender til små forsinkelsesbassiner og derfra videre ud til nærliggende regnvandssø.

Etageboligbebyggelsen er 2853 m2 og har plads til 128 beboere hvilket giver ca. 22 m2/ person. Det er i den lave ende af case samlingen.

Læs mere om Tankefuld II og find hele publikationen her

 

  • 15. november 2023