Tilfredshedsundersøgelse i forbindelse med flytning

At flytte er en stor omvæltning for de fleste. I FAB vil vi gerne være med til at hjælpe vores beboere med at gøre flytteprocessen så god som mulig.

Derfor er vi ved at undersøge, om der er nogle områder i processen omkring ind- eller fraflytning, hvor vi kan blive endnu bedre til at støtte op om vores nuværende eller kommende beboere.

Vi har sendt et spørgeskema ud til en gruppe beboere, der enten er flyttet ud af eller ind i en af vores boliger for nylig. Vi har bl.a. spurgt ind til, hvordan de har oplevet kontakten til ejendomskontoret og kundeservice, om det var tydeligt hvilke ting i boligen, der skulle være gjort klar ved fraflytningssynet, og hvor let det var at finde information på FAB’s hjemmeside om ind- og fraflytning.

På baggrund af de indkomne svar og uddybende samtaler med nogle af beboerne og ejendomsfunktionærerne, håber vi at kunne danne os et overblik over, hvor vi allerede gør det godt, og på hvilke områder vi kan forbedre os.

 

FAB’s strategi

Undersøgelsen er en del af FAB’s overordnede mission om at lytte til vores beboere og gøre os umage med at servicere dem bedst muligt. Ved inddragelsen af vores beboere ønsker vi, at de skal hjælpe os med at blive bedre i forskellige facetter i vores daglige drift, forretning og kerneopgaver.
Vi håber på at kunne gentage undersøgelserne, således at vi hele tiden får input fra vores beboere.

  • 21. september 2020