EU-Udbudsbekendtgørelser for Korsløkkeparken F, afdeling 34

Fyns almennyttige Boligselskab står overfor en renovering af 616 lejligheder som efter renoveringen bliver til 500 lejligheder.

Lejlighederne er fordelt på 7 huse med i alt 32 opgange.

Bygge- og anlægsarbejderne udbydes i fagentrepriser fordelt på 2 etaper.

Der skal renoveres med nye køkkener, badeværelser, opgange, facader, installationer mv. Herudover skal alle udearealer renoveres og moderniseres.

Renoveringen er netop udsendt i EU-udbud i to etaper med forudgående prækvalifikation (frist for anmodning om prækvalifikation er fredag den 18. september 2015 kl. 12.00, jf. udbudsbekendtgørelsens betingelser).

Se udbudsbekendtgørelserne her:

Udbudsbekendtgørelse etape 1  Udbudsbekendtgørelse etape 2

Onsdag den 2. september afholdes der informationsmøde for alle interesserede entreprenører:

Se mere i vores annonce Annonce licitation

  • 18. august 2015