Undgå fugtskader og skimmel

Læs hvordan du kan undgå fugtskader og skimmel, når du gerne vil spare på varmen.

Det kan få alvorlige konsekvenser for dit helbred og din boligs tilstand, hvis du skruer for langt ned eller helt slukker for varmen i de kolde vintermåneder. Nedsatte temperaturer øger nemlig risikoen for fugtskade og skimmelsvamp, som både er sundhedsskadeligt, og som på sigt kan blive dyrere at fjerne end at varme tilstrækkeligt op.

Her kan du læse vigtig information og gode råd til, hvordan du bevarer et sundt indeklima, når du ønsker at spare på energien.

 

Hold en minimumstemperatur i din bolig på 18 °C

Det svarer til at indstille radiatortermostaten på cirka 2. De 18 °C – og gerne 20 °C – er vigtig for at undgå dannelsen af skimmel i boligen grundet for høj luftfugtighed. Holder du en temperatur på 18 °C frem for 20 °C anbefales det at udlufte hyppigere.

Luft ud dagligt med gennemtræk i 5-10 minutter

Det er vigtigt at lufte ud tre gange dagligt med gennemtræk i 5-10 minutter, for eksempel morgen, middag og aften. Udluftning er med til at fjerne luft med fugt og partikler og erstatte den med frisk, ny luft udefra.

Indstil radiatorerne ens i samme rum

Hvis du har flere radiatorer i samme rum, anbefales det at indstille dem alle til samme temperatur, da du hermed udnytter varmen bedst. Det er eksempelvis langt mere besparende at have 4 radiatorer, der kører på lavt blus end én, der kører på højeste tryk.

Luk døren mellem rum med temperaturforskelle

Du kan med fordel holde døren lukket mellem rum, hvor du ønsker forskellig temperatur. Der bør dog ikke være mere end fem graders forskel på rummene, fordi forskellen i temperatur er med til at skabe kondens som fører til skimmelsvamp.

 

Du kan få gode råd og værktøjer til at spare på el og varme på www.sparenergi.dk og www.BoGodt.dk.

  • 16. november 2022