FAB støtter H.C. Andersen Festivals

Vor tid er eventyrets tid, sagde Hans Christian Andersen efter sigende. Og nu kommer eventyret også til FAB, for det er sikkert og vist, at FAB har indgået sponsoraftale med H.C. Andersen Festivals for de næste 3 år.

FAB har netop indgået en 3-årig sponsoraftale med HCA Festivals af to særdeles gode grunde:

For det første fordi meget af det, som både Hans Christian Andersen og Festivalen står for, passer smukt til vores almene og sociale værdier. Festivalen har et stort ønske om at være en festival for alle – derfor er bl.a. 90 % af festivalens aktiviteter gratis.

For det andet tilbyder festivalen en række sociale initiativer, som stemmer godt overens med vores strategi. Et eksempel herpå er bl.a. at  H.C. Andersen Festivals bygger på en frivillig indsats og har et stort korps af trofaste frivillige, som udgør et attraktivt fællesskab. I samarbejde med FAB vil H.C. Andersen Festivals rekruttere frivillige i en række af vores boligområder.


Om H.C. Andersen Festivals:

H.C Andersen Festivals bygger på et stærkt samarbejde mellem private virksomheder, kultur- og uddannelsesinstitutioner samt Odense Kommune. H.C. Andersen Festivals løb af stablen første gang i 2013 og blev startet af en række erhvervsfolk med visionen om at sætte Odense på landkortet gennem en stor og mangfoldig kulturbegivenhed. Foreningen bag H.C. Andersen Festivals startede med 26 medlemmer og tæller i dag over 40 private og offentlige medlemsvirksomheder. I dag har festivalen 123 sponsorer og støtter bag sig, hvoraf 46 af disse er foreningsmedlemmer.

H.C. Andersen Festivals finder sted i uge 34, hvor Odense er rammen om eventyrlige kulturaktiviteter for alle aldersgrupper. Et genkendeligt H.C. Andersen univers i teaterforestillinger, foredrag og guidede ture, men i lige så høj grad noget helt anderledes som Street Art, koncerter, lysshow og meget mere – aktiviteter som ligger i forlængelse af H.C. Andersens kunstneriske univers med masser af brændstof til fantasien. Festivalområdet er Odense centrum. Visionen for festivalen er en uges kulturelle og festlige begivenheder, der skal øge kendskabet til Odense både nationalt og internationalt gennem H.C. Andersens univers.

Læs mere her om H.C. Andersen Festivals her

  • 8. april 2019