VIGTIG – Information omkring helhedsplanen i afd. 34, etape 2.

Entreprenøren (IF-Group) der var indgået aftale med omkring nedrivnings- og miljøsanerings-arbejderne i afdeling 34, etape 2, gik konkurs umiddelbart før planlagt opstart på renoverings-opgaven.

Vi er nu i samarbejde med konkursboet, vores advokat og vore rådgivere ved at indgå aftale med en ny entreprenør der kan udføre nedrivnings- og miljøsaneringsarbejderne på samme betingelser som IF-Group. For at minimere de tidsmæssige og økonomiske konsekvenser ved IF-Groups konkurs, påbegyndte den nye entreprenør (P. Olesen & Sønner) nedrivningsarbejderne i mandags og er nu i fuld gang på pladsen.

Samtidig med, at der arbejdes på at få alle formaliteter ved entrepriseoverdragelsen på plads, arbejdes der på at afklare de tidsmæssige konsekvenser. Hvilke konsekvenser det medfører for beboernes tilbageflytning til de nyrenoverede lejligheder på adresserne Korsløkkevej 25 til 57 (hus 34.6) er endnu uklart. Når disse forhold er afklaret, vil vi mere præcist orientere alle berørte beboer.

 

  • 4. april 2017