Vollsmose sekretariatet – Årsberetning 2019

Ny virkelighed, men samme mål

2019 blev den lovbestemte udviklingsplan for Vollsmose offentliggjort. Det blev dermed tydeligt, at Vollsmose står over for en gennemgribende udvikling hen over de kommende 10 år. Området bliver åbnet op med nye veje og stier, så bydelen bliver forbundet med Odense centrum, de omkringliggende kvarterer og de grønne områder. Hele området bliver ændret radikalt, når 1.000 almene boliger bliver revet ned, og de øvrige almene boliger bliver renoveret. Bydelen får et markant andet udtryk, når der også skal bygges 1.600 nye private boliger samt erhverv.

Midt i alle de fysiske forandringer har Vollsmose Sekretariatet som boligsocial helhedsplan fortsat et vedholdende mål om, at flere af Vollsmoses beboere skal få en plads på arbejdsmarkedet og færdiggøre en uddannelse. Og at flere mennesker skal være del af de lokale fællesskaber og på den måde bidrage til et stærkt og vitalt civilsamfund.

Denne årsberetning giver et indblik i de aktiviteter, der stod tydeligst frem i 2019 i Vollsmose Sekretariatets arbejde for at støtte og løfte de mange beboere, som ønsker at øge deres muligheder i samfundet. Årsberetningen for 2019 fortæller om, hvordan vi gennem en boligsocial indsats kan skabe et stærkt samarbejde mellem beboere, boligorganisationer og kommunale indsatser.

Du finder blandt andet historien om, hvordan et unikt samarbejde mellem Vollsmose Sekretariatet og Beskæftigelses- og Socialforvaltningen er blevet til en fremskudt beskæftigelsesindsats, som har betydet, at en række beboere har fået foden inden for på arbejdsmarkedet. Du kan også læse om, hvordan Vollsmose Sekretariatet sammen med engagerede beboere laver sociale indsatser, der skaber stærke fællesskaber. Det er fællesskaber, som både danner og uddanner og løfter mennesker, og indsatsen er båret af lokalt engagement.

Rigtig god læselyst.
Nanna Muusmann, bestyrelsesformand.

Du kan læse Vollsmose sekretariatets årsberetning her.

  • 10. marts 2020