Whistleblower-ordning i FAB

FAB har tilmeldt sig Landsbyggefondens whistleblower-ordning, der skal gøre det nemmere at forebygge kritisabel adfærd.

I FAB ønsker vi at have en åben kultur, hvor man kan stå frit frem og indberette begrundet mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder om FABs aktiviteter, medarbejdere, ledelse, leverandører og lignende.

Det kan være medarbejderne, beboere, beboervalgte og lignende, som er de første, der opdager uregelmæssigheder. Ordningen sikrer dig fuld anonymitet, hvis du ønsker at indberette en eventuel mistanke udenom de gængse kommunikationskanaler.

FAB finder det vigtigt, at såfremt sådanne forhold forekommer, så skal det frem i lyset, og har derfor etableret en whistleblowerordning. Ordningen indebærer, at medarbejdere, ledelse, beboere og beboervalgte hos FAB kan foretage indberetninger, hvis man har viden eller en begrundet mistanke om f.eks. bedrageri, underslæb, grove personlige krænkelser eller arbejdsmiljøsikkerhed.

Ifølge Lov om beskyttelse af whistleblowere skal virksomheder med 50-249 ansatte etablere en ordning inden fristen den 17. december.

Du kan læse mere som FABs whistleblower-ordning samt tilgå vores whistleblower-portal her.

  • 14. december 2023