Thors Have

FAB bygger 100 familie- og seniorboliger i den helt nye bydel Thors Have på Vibelundvej i Odense. Her får du mulighed for at indgå i stærke fællesskaber på tværs af interesser og alder.

Læs mere om Thors Have herunder, hvor information løbende publiceres.
Forventet indflytning er medio 2023.

I området

Som beboer i Thors Have vil man i fremtiden kunne nyde godt af, at letbanen kommer til at gå tæt forbi boligafdelingen.
Det betyder, at man let kan komme rundt i Odense og omegn. Tæt ved den nye boligafdeling ligger Odense Idrætspark med et væld af idrætsfaciliteter, ligesom at KFUM boldklub ligger lige om hjørnet. Derudover vil man som beboer kunne gøre sine dagligvareindkøb på
den anden side af Rismarksvej, der ligger få minutter fra boligafdelingen.

DGNB-certificering

Ved Thors Have er der tænkt bæredygtighed fra starten.
Der er i Thors Have sat øget fokus på både byggeriets miljøbelastning og beboernes trivsel i bygningerne.
I afdelingen arbejdes der også med den sociale bæredygtighed ved at analysere indeklima, dagslys, afgasning, akustisk og lyd, til gavn for de mennesker som bor eller arbejder i bygningerne.
Projektet skal derfor opnå DGNB Guld, og projekteres i henhold til FAB’s DGNB-matrice.

Om Thors Have

Afdelingen kommer til at bestå af i alt 100 2-, 3-, og 4- rums lejligheder, heraf 26 seniorboliger. Størrelsesmæssigt varierer boligerne fra 72 – 113,4 m2. Alle boligerne i Thors Have har enten egen altan eller terrasse.

OBS: boligafdelingen bliver røgfri.

Her finder du en huslejeoversigt for Thors Have.

Fællesskaber på tværs

I Thors Have ønsker vi at sætte fokus på det gode fællesskab i afdelingen lige fra indflytningsdagen. Det betyder, at du og dine nye naboer får god mulighed for at opbygge gode relationer og et aktivt fællesskab allerede fra starten.

Der er rig mulighed for at bruge afdelingens forskellige faciliteter til sociale aktiviteter. I boligafdelingens opstartsperiode vil FAB facilitere en række initiativer, der sikrer at fællesskabet kommer godt på vej.

Vi ved at et godt og aktivt fællesskab i boligafdelingen modvirker social isolation og ensomhed og at gode relationer er afgørende for, om vi har det godt. Derfor er det et fokuspunkt, at inddrage beboere og beboerdemokrater i Thors Have, i at skabe det fællesskab, som passer til afdelingen.

 

Faciliteter der indbyder til fællesskab

I Thors Have finder du en lang række faciliteter, der understøtter fællesskabet i afdelingen.

Fleksibelt fælleshus med gæsteværelser

I afdelingens fælleshus er der køkken og plads til 60 siddende gæster, så her er mulighed for at afholde større arrangementer blandt beboerne. Her findes også et mindre rum, som kan bruges af arbejds- og interessegrupper i afdelingen.

Alle beboere har desuden mulighed for at booke afdelingens beboerhotel i fælleshuset, til overnattende gæster.

Til fælleshuset bliver etableret et terrasseområde, med plads til udendørs arrangementer.

Legeplads og grønne områder

Legeplads og tæt på grønne områder

Tæt ved boligerne skabes tre mindre lokalparker, der sammenbindes af en fælles cykel- og gangsti. Det giver beboerne mulighed for at nyde naturen, og komme let rundt på cykel. Der etableres en legeplads i den centrale del af fællesarealet med sandkasse, legehus og dobbeltgynge.

Derudover har I som beboere selv indflydelse på hvordan de grønne områder udvikler sig løbende – det kan være, at I ønsker at etablere nyttehaver, mere plads til leg eller vild bevoksning i afdelingen hen ad vejen.

Er du interesseret i en bolig i Thors Have?

Forventet indflytning i Thors Have er medio 2023.

I løbet af sommeren 2022 åbner vi op for udlejning af boligerne i Thors Have.

Boligerne udlejes via BoligØen efter anciennitet. Det betyder, at du skal have et ansøgernr fra Boligøen for at blive skrevet op til boligerne. Du kan oprette dig som ansøger på BoligØen her.

Inden udlejningen startes på BoligØen, kan du blive forhåndsopskrevet ved at sende dit ansøgernr fra Boligøen til FABs Kundeservice på kundeservice@fabbo.dk. Noter dine kontaktoplysninger, om du er interesseret i familiebolig eller seniorbolig, samt hvilken størrelse bolig, du ønsker.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål vedrørende boliger eller udlejning bedes du kontakte vores kunderådgiver Litten.

Har du derimod byggerelaterede spørgsmål bedes du kontakte vores projektleder Claus.

Litten Fogt
Koordinerende rådgiver

Telefon: 63 12 56 29
Email: lifo@fabbo.dk
Claus Thrane
Projektleder

Telefon: 63 12 56 57
Email: clth@fabbo.dk

Tilmeld dig vores mailservice

Modtag en mail med det seneste nye fra Thors Have.