Vollsmose er en hård ghetto

Vollsmose falder ind under betegnelsen ‘hård ghetto’ og består af i alt seks boligafdelinger, hvoraf FAB har følgende to boligafdelinger:

  • Birkeparken, afdeling 16.
  • Fyrreparken, afdeling 15.

I Vollsmose kommer der til at ske store forandringer frem mod år 2030. Fordi Vollsmose er en hård ghetto, skal andelen af almene familieboliger nedbringes til max 40% inden 2030. Der laves en udviklingsplan for Vollsmose, som viser de forskellige tiltag og den udvikling, der kommer til at ske i de kommende år.

I 2030 vil Vollsmose være en anden bydel – en bydel som består af mindre kvarterer frem for ét stort boligområde. En bydel hvor der er mulighed for både at bo til leje eller eje en bolig. En bydel med attraktive og tidssvarende boliger. En bydel med flere veje og forbindelser på tværs og forhåbentlig også en letbane. En bydel med et mere positivt image. En bydel, som flere har lyst til at bo i.

Nogle af boligerne i Vollsmose skal rives ned, og de resterende boliger renoveres. Der vil i den forbindelse opstå behov for genhusning af afdelingens beboere. De konkrete situationer drøftes og afklares på genhusningsmøder med afdelingens beboere.

I FABs afdelinger Fyrreparken og Birkeparken gør vi brug af fleksibel udlejning.

Lovbestemt udviklingsplan for Vollsmose

Hvorfor en udviklingsplan?

November 2018 vedtog et flertal i Folketinget den lovgivning, der er kendt som ’ghettoplanen’ – ”Et Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”. Ghettoområder der har stået på ghettolisten de seneste fire år kaldes ”hårde ghettoer”. Vollsmose er en hård ghetto, fordi Vollsmose har stået på ghettolisten siden 2010.

For de hårde ghettoområder er det besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan. Planen skal vise, hvordan andelen af almene familieboliger kan nedbringes til højst 40% inden 2030. For Vollsmose betyder det, at der skal nedrives ca. 1.000 boliger inden 2030.

Udviklingsplanen er lavet i et samarbejde mellem Odense Kommune, Civica og FAB. Planen skal indsendes til ministeriet ved udgangen af maj 2019. Planen er til afstemning i FABs repræsentantskab den 16. maj 2019.

For FAB får udviklingsplanen især betydning for Birkeparken, da der her skal nedrives 200 boliger. De boliger som ikke nedrives, skal renoveres og omdannes gennem en fysisk helhedsplan.