Vollsmose er et omdannelsesområde

Vollsmose falder ind under betegnelsen ‘omdannelsesområde’ og består af i alt seks boligafdelinger, hvoraf FAB har følgende to boligafdelinger:

  • Birkeparken, afdeling 16.
  • Fyrreparken, afdeling 15.

I Vollsmose kommer der til at ske store forandringer frem mod år 2030. Fordi Vollsmose et omdannelsesområde, skal andelen af almene familieboliger nedbringes til max 40% inden 2030. Der er udarbejdet og godkendt en lovbestemt udviklingsplan for Vollsmose, som viser de forskellige tiltag og den udvikling, der kommer til at ske i de kommende år.

I 2030 vil Vollsmose være en anden bydel – en bydel som består af mindre kvarterer frem for ét stort boligområde. En bydel hvor der er mulighed for både at bo til leje eller eje en bolig. En bydel med attraktive og tidssvarende boliger. En bydel med flere veje og forbindelser på tværs og forhåbentlig også en letbane. En bydel med et mere positivt image. En bydel, som flere har lyst til at bo i.

Nogle af boligerne i Vollsmose skal rives ned, og de resterende boliger renoveres. Der vil i den forbindelse opstå behov for genhusning af afdelingens beboere. De konkrete situationer drøftes og afklares på genhusningsmøder med afdelingens beboere.

I FABs afdelinger Fyrreparken og Birkeparken gør vi brug af fleksibel udlejning.

Lovbestemt udviklingsplan for Vollsmose

Hvorfor en udviklingsplan?

November 2018 vedtog et flertal i Folketinget den lovgivning, der er kendt som ’ghettoplanen’ – ”Et Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”.

Vollsmose har siden 2010 stået på forskellige lister over udsatte boligområder, ghettoer mv, hvilket fik stor betydning da ghettoplanen som i 2018. Som følge af lovgivningen skulle der udarbejdes en lovbestemt udviklingsplan for Vollsmose. Planen skulle vise, hvordan andelen af almene familieboliger kunne nedbringes til højst 40% inden 2030. For Vollsmose betyder det, at der skal nedrives ca. 1.000 boliger inden 2030.

Udviklingsplanen er lavet i et samarbejde mellem Odense Kommune, Civica og FAB. Planen blev godkendt af alle parter samt ministeriet i 2019.

For FAB får udviklingsplanen især betydning for Birkeparken, da der her skal nedrives 200 boliger. De boliger som ikke nedrives, skal renoveres og omdannes gennem en fysisk helhedsplan.