Fysisk helhedsplan

Omfanget af renoveringen af de enkelte boliger kan du se i lejlighedskataloget. Du kan finde boligtypekataloget her.

The availability of writing services adds a valuable dimension to the educational landscape.
These services, such as ghostwriter hausarbeit günstig not only aid students in meeting deadlines but also provide insights into effective writing techniques.
They serve as a supplement to classroom learning, offering a different perspective and enhancing the overall educational experience.

Boliger der fjernes/nedrives fremgår ligeledes.

De fremtidige huslejer efter renoveringen kan ses i huslejeoversigten. Du kan finde huslejeoversigten for 2023-2024 her og huslejeoversigten for 2024-2025 her.

Ønsker du at læse mere om, hvad der skal ske i Birkeparken, kan du læse mere i helhedsplanens avis her.

Udvikling og information til beboere

Der kommer til at ske store forandringer i Birkeparken i de kommende år.

Virtuel fremvisning af bolig i Birkeparken

Nedenfor kan du gå på opdagelse i en 1-værelses og en 3-værelses bolig i Birkeparken.

Genhusning

Du står ikke alene – FAB er forpligtet til at finde en genhusningsbolig til dig.

 • Du genhuses i Odense Kommune – medmindre du ønsker andet.
 • Genhusningen kan foregå både i og uden for Vollsmose.
 • Du får et møde med en genhusningskonsulent, hvor I taler om din/familiens konkrete situation. Det sker 4-8 måneder før du skal flytte.
 • Når FAB kender den nøjagtige tidsplan for, hvornår de enkelte boliger skal rives ned, vil du få besked om det.
 • Du kan læse mere om genhusning i FABs genhusningsfolder her – eller du kan få folderen hos ejendomsmestrene i afdelingen.

Lovbestemt udviklingsplan

November 2018 vedtog et flertal i Folketinget den lovgivning, der er kendt som ”ghettoplanen” – ”Et Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”.

Det betyder bl.a., at der skal udarbejdes en udviklingsplan for de hårde ghettoer – og det er bl.a. Vollsmose. Udviklingsplanen skal vise, hvordan andelen af almene familieboliger kan nedbringes til højst 40% inden 2030. Derfor skal der rives boliger ned i Vollsmose. Udviklingsplanen er udarbejdet og kan læses her.

Hvor mange boliger skal rives ned i Vollsmose?

 • Birkeparken: 200 boliger (FAB).
 • Fyrreparken: 26 boliger (FAB).
 • Granparken: 160 boliger (Civica).
 • Lærkeparken: 136 boliger (Civica).
 • Egeparken: 191 boliger (Civica).
 • Bøgeparken: 287 boliger (Civica).

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål vedrørende boliger eller udlejning, bedes du kontakte vores kunderådgiver Charlotte Henriksen.

Har du spørgsmål omkring genhusning, bedes du kontakte vores genhusningskonsulent Charlotte Mathiesen.

Har du spørgsmål til byggesagen, bedes du kontakte vores projektleder Peter.

Har du spørgsmål til dit driftscenter eller dit ejendomskontor, kan du her finde træffetiderne og adressen for ejendomskontoret i afdelingen.

Charlotte Henriksen
Kunderådgiver

Telefon: 63 12 56 24
Email: ch@fabbo.dk
Charlotte Mathiesen
Genhusningskonsulent

Telefon: 63 12 56 21
Email: genhusning@fabbo.dk
Peter Rothman Boas
Projektchef

Telefon: 63 12 56 59
Email: pebo@fabbo.dk