Afstemning om helhedsplan

Der er beboerafstemning om helhedsplanen i Birkeparken:

Onsdag den 13. oktober 2021 kl. 19.00.

Inden da afholder vi to informationsmøder, hvor du kan høre mere om helhedsplanen og den kommende beboerafstemning.
Der er samme indhold på de to informationsmøder, så du behøver kun at komme til det ene.

Informationsmøderne afholdes:
Tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 16.30-18.00
Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 17.30-19.00

Informationsmøderne og afstemningen afholdes i beboerhuset, Birkeparken 244.

Møderne er kun for beboere i Birkeparken.

Omfanget af renoveringen af de enkelte boliger kan du se i lejlighedskataloget. Du kan finde lejlighedskataloget her.
Boliger der fjernes/nedrives fremgår ligeledes.

De fremtidige huslejer efter renoveringen kan ses i huslejeoversigten. Du kan finde huslejeoversigten her.

Ønsker du at læse mere om, hvad der skal ske i Birkeparken, kan du læse mere i helhedsplanens avis her.

Udvikling og information til beboere

Der kommer til at ske store forandringer i Birkeparken i de kommende år.

Genhusning

Du står ikke alene – FAB er forpligtet til at finde en genhusningsbolig til dig.

 • Du genhuses i Odense Kommune – medmindre du ønsker andet.
 • Genhusningen kan foregå både i og uden for Vollsmose.
 • Du får et møde med en genhusningskonsulent, hvor I taler om din/familiens konkrete situation. Det sker 4-8 måneder før du skal flytte.
 • Når FAB kender den nøjagtige tidsplan for, hvornår de enkelte boliger skal rives ned, vil du få besked om det.
 • Du kan læse mere om genhusning i FABs genhusningsfolder her – eller du kan få folderen hos ejendomsmestrene i afdelingen.

Lovbestemt udviklingsplan

November 2018 vedtog et flertal i Folketinget den lovgivning, der er kendt som ”ghettoplanen” – ”Et Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030”.

Det betyder bl.a., at der skal udarbejdes en udviklingsplan for de hårde ghettoer – og det er bl.a. Vollsmose. Udviklingsplanen skal vise, hvordan andelen af almene familieboliger kan nedbringes til højst 40% inden 2030. Derfor skal der rives boliger ned i Vollsmose. Udviklingsplanen er udarbejdet og kan læses her.

Hvor mange boliger skal rives ned i Vollsmose?

 • Birkeparken: 200 boliger (FAB).
 • Fyrreparken: 26 boliger (FAB).
 • Granparken: 160 boliger (Civica).
 • Lærkeparken: 136 boliger (Civica).
 • Egeparken: 191 boliger (Civica).
 • Bøgeparken: 287 boliger (Civica).

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål vedrørende boliger eller udlejning bedes du kontakte vores kunderådgiver Charlotte Henriksen.

Har du spørgsmål omkring genhusning bedes du kontakte genhusningskonsulent Charlotte Mathiesen.

Har du derimod byggerelaterede spørgsmål bedes du kontakte vores projektleder Peter.

Har du spørgsmål henvendt til ejendomsmesteren i Birkeparken, kan du her finde træffetiderne og adressen for ejendomskontoret i afdelingen.

Charlotte Henriksen
Kunderådgiver

Telefon: 63 12 56 24
Email: ch@fabbo.dk
Charlotte Mathiesen
Genhusningskonsulent

Telefon: 63 12 56 21
Email: genhusning@fabbo.dk
Peter Rothman Boas
Projektleder

Telefon: 63 12 56 59
Email: pebo@fabbo.dk

Tilmeld dig vores SMS-service

Modtag en SMS med det seneste nye fra Birkeparken.
Afmeld SMS service

Tilmeld dig vores mailservice

Modtag en mail med det seneste nye fra Birkeparken.