Afdelingsmøder: Godkendelse af budget 2021/2022 – ændringer pga. COVID-19

Afdelingsmøderne er udskudt.

På grund af den nuværende situation med COVID-19, har FAB besluttet at udskyde de planlagte afdelingsmøder i januar og februar 2021. Møderne er udskudt, ikke aflyst, da vi håber og forventer at kunne afholde møderne senere på foråret.

 

Midlertidige regler pga. COVID-19

Som følge af COVID-19 udstedte Transport- og Boligministeriet i 2020 midlertidige regler på det almene boligområde. De midlertidige regler giver mulighed for at fravige gældende regler, hvor forsamlingsforbuddet gør det umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at følge reglerne på området. Dette gør sig også gældende i forhold til afholdelse af afdelingsmøder.

De midlertidige regler giver desuden boligorganisationerne midlertidigt særlige beslutningskompetencer:

Boligorganisationen kan beslutte driftsbudgettet for det kommende budgetår, hvis driftsbudgettet ikke overstiger det foregående års budget med mere end 2%.

 

Godkendelse af budget 2021/2022

En fast del af afdelingsmødet er bl.a., at budgettet for det kommende år er til afstemning. For at eventuelle huslejeforhøjelser kan varsles rettidigt og træde i kraft pr. 1/7 2021, er det nødvendigt, at budgettet for 2021/2022 behandles inden udgangen af marts 2021.

Det kommer til at ske på nedenstående måde jf. de midlertidige regler på det almene boligområde.

 

Afdelinger hvor driftsbudgettet ikke overstiger det foregående års budget med mere end 2%.

Boligorganisationen kan beslutte driftsbudgettet for det kommende budgetår, hvis driftsbudgettet ikke overstiger det foregående års budget med mere end 2%.

Derfor vil FABs organisationsbestyrelse beslutte budget 2021/2022  for de relevante afdelinger.

Da afdelingsmødet er udskudt, og ikke aflyst, gælder organisationsbestyrelsens beslutning for perioden frem til afdelingsmødets afholdelse, og afdelingsmødet kan godkende budgettet for den resterende del af året.

Når afdelingsmødet forventeligt afholdes senere på foråret, vil det altså være et ordinært møde med godkendelse af budget, valg af bestyrelse, behandling af indkomne forslag med videre.

 

Afdelinger hvor driftsbudgettet overstiger det foregående års budget med mere end 2%.

I afdelinger, hvor driftsbudget 2021/2022 overstiger det foregående års budget med mere end 2%, vil budgettet blive sendt til urafstemning i afdelingen.

Det betyder, at alle afdelingens beboere får mulighed for ved skriftlig afstemning at stemme om budget 2021/2022.

I afdelinger, hvor der har været urafstemning, vil budget 2021/2022 ikke komme til afstemning, når det ordinære afdelingsmøde forventeligt afholdes senere på foråret.

Hvordan urafstemningen konkret forløber vil blive meldt direkte ud til de berørte afdelinger.

Hvilke afdelinger, der skal afholde urafstemning, meldes ud i uge 2 her på hjemmesiden. Formændene for de pågældende afdelinger vil også få direkte besked pr. mail.

 

Opsamling på ovenstående

 • De planlagte afdelingsmøder er udskudt til senere på foråret (COVID-19 situationen)
 • Godkendelse af budget 2021/2022
  • Afdelinger hvor driftsbudgettet ikke overstiger det foregående års budget med mere end 2% – her kan organisationsbestyrelsen godkende budgettet og den godkendelse gælder frem til, at der afholdes afdelingsmøde senere på foråret, hvor afdelingsmødet så kan godkende budgettet.
 • Afdelinger, hvor driftsbudgettet overstiger det foregående års budget med mere end 2% – her bliver budgettet sendt til urafstemning i afdelingen. Budgettet er derfor ikke til godkendelse, når afdelingsmødet afholdes.
 • I uge 2 kan du her på hjemmesiden se, hvilke afdelinger der skal holde urafstemning om budget 2021/2022 og for hvilke afdelinger, organisationsbestyrelsen godkender budgettet.
 • Der vil blive afholdt afdelingsmøder i alle afdelinger senere på foråret (tidspunkt afhænger af COVID-19 situationen).
  På afdelingsmøderne vil der som altid være mulighed for at stille spørgsmål til de forskellige punkter på dagsordenen og få mere detaljerede forklaringer.
 • Der informeres løbende om situationen med afdelingsmøderne her på hjemmesiden.
 • Spørgsmål
  • Har du spørgsmål til afholdelse af afdelingsmøderne, kan du kontakte Majbritt Thomsen på 63 12 56 03 /mjt@fabbo.dk

 

Her kan du læse den seneste nyhed om afdelingsmøderne.

 • 8. januar 2021