Forretning, fællesskab og klima – FAB præsenterer ny strategi frem mod 2030


Gennem det seneste år har FABs ledelse, medarbejdere og beboerdemokrater været inddraget i arbejdet med en ny strategi for FAB frem mod 2030. Det er derfor med stor glæde, at vi kan præsentere strategien: På vej mod 2030 – forretning, fællesskab og klima - og fortælle omverden om de pejlemærker og mål, vi som organisation har sat os frem mod 2030.

Undervejs i tilblivelsen af vores nye strategi har vi arbejdet med udvalgte verdensmål, for at finde ud af, hvad verdensmålene betyder for os i hverdagen, og hvordan vi i FAB kan omsætte handlinger til resultater, der gør en forskel – både i det store og små.

FABs nye strategi tager afsæt i syv af FNs verdensmål og FABs fire strategiske spor – nemlig moderne forretning, glade medarbejdere, den grønne vej og fællesskaber. Sammen definerer de retningen for FAB frem mod 2030. En retning vi arbejder på internt i FAB og som vi eksternt vil indgå relevante partnerskaber omkring.

Vi lever i en foranderlig verden og det sætter aftryk – også på en strategi i FAB. Vi kan af den grund få brug for at justere vores mål og handlinger på vej mod 2030 for fortsat at sikre, at vi er på rette vej. Vi vil derfor løbende evaluere strategiens mål og handlinger, så vi sikrer at vi fortsat har fokus på det vigtige og rigtige.

Det vigtige og rigtige i forhold til at FAB som alment boligselskab kan bidrage til samfundet, skabe en mere bæredygtig verden samt gøre en forskel for mennesker og fællesskaber.

 

Godt nytår og tag vel imod den nye FAB-strategi, som du finder ved at trykke her – og læs mere i vores strategifolder her.

 

 

  • 12. januar 2023