Riisingsparken

Riisingsparken blev bygget i 1954 og består af 147 etageboliger.
Beboerne i Riisingsparken vedtog den fysiske helhedsplan på et afdelingsmøde juni 2019, hvorefter planen skulle politisk behandles i Odense Kommune. Den proces er indtil videre udsat til efter 1/12 2020, hvor ghettolisten præsenteres. Det vides endnu ikke, hvad det får af konsekvenser for den fysiske helhedsplan, hvis Risingområdet bliver en hård ghetto.

Helhedsplan for Riisingparken

Riisingsparken trænger til en gennemgribende renovering for at fremtidssikre afdelingen. Renoveringen vil koste så meget, at afdelingen ikke har råd til det uden en betragtelig huslejestigning. Derfor har FAB bedt om økonomisk hjælp hos Landsbyggefonden.
For at komme i betragtning til renoveringsstøtten fra Landsbyggefonden, stiller fonden krav om, at der udarbejdes en helhedsplan for afdelingen. FAB´s Projektafdeling har gennem en periode arbejdet på en Helhedsplan for Riisingparken. Udover de krav, som stilles fra Landsbyggefonden, skal helhedsplanen også sikre, at renoveringen sker i overensstemmelse med beboernes ønsker, samt at bebyggelsens arkitektoniske kvaliteter sikres.
Arbejdet med helhedsplaner er en langsommelig proces og det kræver derfor, at I som beboere væbner jer med tålmodighed

Overordnede tiltag

Riisingsparken med de røde lange bygninger en tidstypisk og flot sammenhængende bebyggelse, som sammen med andre store bebyggelser som f.eks. skolen og boligerne overfor, er med til at danne en flot og sammenhængende bebyggelse, der præger kvarteret
Bebyggelsen trænger til en gennemgribende fornyelse og der lægges derfor op til en nænsom renovering, der værner om både historie og arkitektur, for at bevare Riisingsparkens identitet.
I Riisingsparken er der generelt rigtig mange beboere, som er glade for at bo i afdelingen. Der er enkelte beboere, som har boet i Riisingsparken, siden den blev opført tilbage i 1954.
Renoveringen indeholder bl.a. elevatorer i nogen af blokkene, nyt tag, nye køkkener, ny sanitet i badeværelser, nye vinduer, dørtelefoner, ventilationsanlæg og meget mere.
Landskabet i og omkring bebyggelsen bærer også præg af sin tid og der lægges op til en værdiskabende, men også skånsom renovering, hvor udeområder bliver løftet med ny beplantning, hyggelige opholdszoner og legepladser.
Hertil skal der etableres en åben port-forbindelse mellem bygningernes forarealer og om til havearealet mellem bygningerne, hvor der opføres et nyt vaskehus med en central placering i haven som et omdrejningspunkt for at løfte og fordre fællesskabet i bebyggelsen.

Der tilføjes tre ekstra P-pladser i forbindelse med en ny P-plads.
Langs stierne og ved indgangene til trappeopgange etableres nye overdækket cykelparkering samt overdækninger. Som noget nyt vil der også blive halvt nedgravede molokker som er nye affaldsbeholdere.
Alle disse forbedringer vil være med til at fremtidssikre jeres afdeling.

Oversigt over nyhedsbreve fra Riisingsparken

Dokument
Ekstraordinært afdelingsmøde
Riisingsparken nr. 1. Maj 2019

Generel information

Dokument
Genhusningsfolder
Byggeven almenhæfte

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål vedrørende boliger eller udlejning bedes du kontakte vores koordinerede rådgiver Litten.

Har du derimod byggerelaterede spørgsmål bedes du kontakte vores projektleder Claus.

Har du spørgsmål henvendt til ejendomsmesteren i Riisingsparken, kan du her finde træffetiderne og adressen for ejendomskontoret i afdelingen.

Litten Fogt
Koordinerende rådgiver

Telefon: 63 12 56 29
Email: lifo@fabbo.dk
Claus Thrane
Projektleder

Telefon: 63 12 56 57
Email: clth@fabbo.dk

Tilmeld dig vores SMS-service

Modtag en SMS med det seneste nye fra Riisingparken.
Afmeld SMS service

Tilmeld dig vores mailservice.

Modtag en mail med det seneste nye fra Riisingsparken.