Riisingsparken

Riisingsparken er bygget i 1954 og består af 147 etageboliger. Boligafdelingen ligger få km fra centrum og i gåafstand til skole og med gode stiforbindelser til centrum.
I de kommende år vil der ske store fysiske forandringer i både Riisingsparken og det samlede boligområde, som kaldes Rising/Solbakken og som består af fire boligafdelinger.
I Riisingsparken trænger boligerne til en renovering, hvorfor beboerne har stemt ja til en fysisk helhedsplan. Alle fire boligafdelinger i området har også stemt ja til en infrastrukturplan og som følge af den såkaldte ghettolov fra 2018, er der udarbejdet og politisk godkendt en lovbestemt udviklingsplan for Rising/Solbakken.

Fysisk helhedsplan i Riisingsparken

Renoveringen af FABs boligafdeling Riisingsparken omfatter alle boligerne. Der vil bl.a. ske udskiftning af tag, vinduer, køkkener, sanitet på badeværelser og opgradering af el- og ventilationsinstallationer. Derudover renoveres og ombygges eksisterende fælleslokaler og der opføres ny centralt beliggende vaskeribygning med udvendige opholdsarealer med henblik på, at man kan samles i fællesskaber. Målet med renoveringen er dels at skabe nyrenoverede attraktive boliger, da boligmassen trænger til at blive renoveret, og dels at renoveringen understøtter ønsket om at styrke fællesskabet i området ved at skabe gode rammer for dette.
Renoveringen forventes at begynde ultimo 2024.

Byrums- og infrastrukturplan for boligområdet Rising/Solbakken

Formålet med planen er at åbne området ved at nedbryde fysiske og visuelle barrierer samt at integrere området bedre med de omkringliggende bykvarterer. Der er planlagt nye tværgående stier, omlægning af veje, ny belysning samt fartdæmpning på Risingvej. Derudover vil potentialer i grønne arealer blive aktiveret og forstærket ved at etablere nye aktivitetsområder, legepladser og mødesteder. Åbningen af området vil medføre større tryghed og gøre området attraktivt for nye målgrupper. Byrums- og Infrastrukturplanen forventes at være gennemført i 2026.

Lovbestemt udviklingsplan for boligområdet Rising/Solbakken

Fordi boligområdet i 2020 blev en såkaldt hård ghetto, skulle der udarbejdes en lovbestemt udviklingsplan der viser, hvordan andelen af almene familieboliger reduceres til max. 40% inden år 2030.
Målet om de 40% vil ske ved at ommærke almene familieboliger til almene ungdoms- og ældreboliger samt nybyg af private boliger.
I Riisingsparken ommærkes 96 familieboliger til ungdomsboliger. 36 familieboliger omdannes til tilgængelighedsboliger med efterfølgende ommærkning til ældreboliger. 15 familieboliger bevares på grund af størrelse og indretning.
Ommærkning sker i takt med naturlig fraflytning. Der skal ikke rives boliger ned.

Planer for Riisingsparken/Risingområdet

Dokument
Riisingsparken fysisk helhedsplan
Lovbestemt udviklingsplan Solbakken
Rising Byrum og Infrastrukturplan

Generel information

Dokument
FABs genhusningsfolder

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål vedrørende boliger eller udlejning, bedes du kontakte vores koordinerede rådgiver Litten.

Har du spørgsmål til byggesagen, bedes du kontakte vores projektleder Claus.

Har du spørgsmål til dit driftscenter eller dit ejendomskontor, kan du her finde træffetiderne og adressen for ejendomskontoret i afdelingen.

Litten Fogt
Koordinerende rådgiver

Telefon: 63 12 56 29
Email: lifo@fabbo.dk
Claus Thrane
Projektleder/Bygningsansvarlig

Telefon: 63 12 56 57
Email: clth@fabbo.dk