Vi tager vores almene og sociale ansvar alvorligt

I FAB vil vi skabe levende og trygge fællesskaber for beboerne i vores boligområder til gavn for åbenhed og tolerance og som grundlag for det gode og trygge boligliv.

Derfor vil vi...

klæde vores medarbejdere på til at håndtere et socialt ansvar

udvikle en ”bekymrings-hotline”, hvor beboere i alle FABs afdelinger kan formidle bekymringer om udsatte naboer videre til Administrationen

tage initiativ til, at der overalt i FABs afdelinger er tilgængelig viden om det at bo ”rigtigt” og godt i almene boliger og fællesskaber

Vores medarbejdere siger...

”Jeg synes, det er vigtigt at tage sig god tid, når man taler med beboere og ansøgere. På den måde er jeg sikker på, at jeg får sat mig ordenligt ind i deres behov og ønsker. Det er vigtigt for mig, at de føler sig i trygge hænder.”

Mette Petersen
Kunderådgiver