Afdelinger - Odense NØ

Birkeparken er en af selskabets store afdelinger i den nordøstlige del af Odense og er en del af Vollsmoseplanen. Bydelen er gennem-planlagt og omfatter således både institutioner, skoler, kirke, områdekontorer og eget stort butikscenter, Center Øst.

Boligerne er varierende fra rækkehuse med små haver til lejligheder i det markante højhus med flot udsigt over Odense.

Etageboligerne har store gode altaner. Bebyggelsen er karakteriseret ved meget velindrettede boliger og mange grønne områder til leg og ophold samt interne stiforbindelser, der giver adgang til alle faciliteter uden at komme i konflikt med den kørende trafik. Der er meget fine tilkørsels- og parkeringsforhold og en tæt betjening med bybusser til området. Der er mulighed for garagelejemål.

 

Film om fremtidens Vollsmose

Se afdelingsside Se boligtyper

Hammerparken er et bofællesskab for voksne, dvs. personer i en alder fra 50 år – ægtepar, par eller enlige, uden hjemmeboende børn.

Bofællesskabet er baseret på:
at opbygge og fastholde en boligform, der indebærer kontakt beboerne imellem til fælles gavn og glæde, herunder arrangement af fælles aktiviteter og lignende.

Afdelingen ligger i skønne omgivelser i Seden, og man forstår godt hvorfor beboerne nyder området og beliggenheden ved sø og å. Særligt sådan en skøn sommerdag hvor bierne summer og solen skinner flot.

Se afdelingsside Se boligtyper Læs mere om FABs bofællesskaber

Sedenparken er for enlige eller par, hvor den ene part skal være fyldt 55 år ved indflytning.
Det forventes, at man er selvhjulpen og desuden kan give noget til fællesskabet.
Husdyrhold er ikke tilladt.

Se afdelingsside Se boligtyper Læs mere om FABs bofællesskaber

VIGTIG INFO: Der er i afdelingen en helhedsplan under udviklingen, se mere på helhedsplanen.

Afdelingen Fyrreparken er beliggende i den nordøstlige del af Odense og indgår i en meget vel-planlagt bydel, hvori der er indeholdt butikscenter, skoler, sportsfaciliteter, kirke og andre offentlige institutioner.

Området er karakteriseret ved meget velindrettede boliger, mange grønne områder til rekreative formål og særdeles gode tilkørsels- og parkeringsforhold, Der er adgang til leje af garage.

Boligerne i etageblokkene er forsynede med store altaner, som i et vist omfang er forsynet med skydevinduer. Bybusforbindelserne er særdeles gode i bydelen. Der er forbindelser til såvel centrum som opland.

 

Film om fremtidens Vollsmose

Se afdelingsside Se boligtyper Se helhedsplan

Afdelingen er bygget på et skrånende areal fra Kertemindevej og ned mod Skibhusene og Seden. Arealet har betinget opførelse af de nye boliger i forskudt plan for de flestes vedkommende.

Indvendige trappetrin er en følge heraf, men det giver også mulighed for en spændende indretning og i nogle af boligerne en supplerende ovenlyseffekt Der er kort afstand til Center Øst, børneinstitution, skoler, kirke m.v. og gode busforbindelser både til byen og oplandet.

Der er et mindre haveareal til boligerne og adgang til gode rekreative områder og legemuligheder for børnene. Tilkørsel og parkeringer er passende adskilt fra stier og grønne arealer.

Se afdelingsside Se boligtyper

I tre mindre bysamfund i omegnen af Odense, det vil sige i Åsum, i Holmstrup og i Brændekilde er opført ældrevenlige boliger.

Boligerne på Staupudevej i Åsum, anvises af Odense Kommune til ældre og handicappede.

Hver af de tre bebyggelser består af rækkehuse anlagt om et fælles adgangsareal. Til rækkehusene hører et mindre haveareal med egen terrasse. Ved opførelsen er der taget hansyn til, at ældre borgere kan få en bolig i det nærmiljø, man er fortrolig med, og hvor man har sine personlige kontakter.

Alle tre bebyggelser er placeret umiddelbart op til bestående boligområder, hvor der er mindre nærbutikker, medens der må påregnes busforbindelse eller anden transport til storbyens indkøbscentre.

Se afdelingsside Se boligtyper

Piledammens 88 boliger i to- etages bygninger er opført i 1995 og er fordelt i mindre blokke, der er samlede omkring indre fælles grønne friarealer.

Området, som afdelingen er en del af, er planlagt efter moderne principper om adskillelse af den hårde og den bløde trafik. Tilkørsel til afdelingen er fra Kertemindevej og internt i bebyggelserne reguleres hastigheden for biler ved rundkørsler og kurvede veje. Der er et veludbygget stisystem både mod øst til Bullerup, hvor der kan handles og mod vest til det såkaldte Center Øst, m.v.

Der er gode busforbindelser ad Kertemindevej og som supplement til de rekreative muligheder er der kort afstand til til arealerne langs Odense Å og Seden Strandby. Medens første sals lejligheder må nøjes med en altan, er der mindre haver/terrasser til lejligheder i stueetagen.

Der er ikke garagebygninger i afdelingen, men gode parkeringsforhold.

Se afdelingsside Se boligtyper

Denne afdeling udgøres af 254 boliger i form af række- og kædehuse. Bygningerne er udformet således, at der dannes gode ugenerte “private” udendørs opholdsrum. Afdelingen og området indeholder varierende boligtyper, institutioner, skoler, kirke og eget stort butikscenter.

Alt bundet sammen ved et velfungernde sti-net. Der er adgang til mange og rigtig gode rekreative områder. Parkering sker på fælles parkeringsarealer med gode tilkørselsforhold og er udtryk for en konsekvent adskillelse af de hårde og bløde trafikanter.

Der er tætte bybusforbindelser såvel til byen og oplandet.

Se afdelingsside Se boligtyper