Afdelinger - Odense NØ

Birkeparken er en af FABs store afdelinger i den nordøstlige del af Odense og er en del af Vollsmoseplanen. Bydelen er gennemplanlagt og omfatter således både institutioner, skoler, kirke, områdekontorer og eget stort butikscenter, Center Øst.  Boligerne er varierende fra rækkehuse med små haver, etageboliger og lejligheder i det markante højhus med flot udsigt over Odense.  Etageboligerne har store gode altaner. Bebyggelsen er karakteriseret ved meget velindrettede boliger og mange grønne områder til leg og ophold. Der er fællesvaskeri i afdelingen. Bydelen har et rigtig godt internt stisystem.  Der er mulighed for garagelejemål.

Se afdelingsside Se boligtyper Se helhedsplan

Hammerparken er et bofællesskab for voksne, dvs. personer i en alder fra 50 år – ægtepar, par eller enlige, uden hjemmeboende børn.

Bofællesskabet er baseret på at opbygge og fastholde en boligform, der indebærer kontakt beboerne imellem til fælles gavn og glæde, herunder arrangement af fælles aktiviteter og lignende.

Bofællesskabet tager fx ture sammen og holder Sankthansaften eller grillaftner sammen. Hver år fejres også afdelingens fødselsdag.

Afdelingen ligger i skønne omgivelser i Seden, og man forstår godt hvorfor beboerne nyder området og beliggenheden ved sø og å. Særligt en skøn sommerdag hvor bierne summer og solen skinner.

Udlejning i bofællesskabet

Der stilles krav om at man er fyldt 50 år ved indflytning.

For at blive skrevet op på venteliste til bofællesskabet kontaktes den ventelisteansvarlige på nedenstående kontakt-oplysninger. Efterfølgende inviteres man på en rundvisning i afdelingen. Efter rundvisningen kan man blive skrevet op på ventelisten.

Er du interesseret i en bolig i bofællesskabet?

Kontakt den ventelisteansvarlige:

Elsie Hørslev Jensen

Tlf: 40859717

Mail: elsiebjarne@webspeed.dk

Læs mere om FAB’s bofællesskaber her

Se afdelingsside Se boligtyper

Seniorbofællesskabet Sedenparken betyder tryghed og fælles samvær og aktiviteter. Det forventes at nye beboere er parate til at indgå aktiv i vores fællesskab og ikke kun flytter ind for at få en bolig. Ideen med bofællesskabet er, at man har mulighed for at tage del i bebyggelsens fællesskab og komme tæt på sine naboer, men at man samtidig har mulighed for at lukke døren og nyde sit privatliv, når man har lyst til det.

Som beboer i bofællesskabet gælder at man deltager i rengøring af fælleshuset, fælles arbejdsdage i haven 2-3 gange årligt og fællesskabet efter lyst og behov. I vintersæsonen hygger mændene sig i Sovseklubben, damerne har strikkeklub og der er også en kortklub.

Bebyggelsen omfatter foruden rækkehuse et fælleshus med plads til ca. 50 personer samt 2 gæsteværelser.

Udlejning i bofællesskabet

Sedenparken er for enlige eller par, hvor den ene part skal være fyldt 55 år ved indflytning. Det er ønskeligt at man flytter ind inden man fylder 70 år, men ikke en betingelse.

For at blive skrevet op på interesselisten til bofællesskabet Sedenparken skal du kontakte formanden på nedenstående kontaktinformationer. Når en bolig bliver ledig, vil de relevante på interesselisten blive kontaktet af bestyrelsen.

Husdyr er ikke tilladt.

Er du interesseret i en bolig i seniorbofællesskabet Sedenparken?

Kontakt:

Ingrid Wagner
tlf. 30261876 / hvenekildehaven35@gmail.com

Ønsker du yderligere information om bebyggelsen kan du kontakte formanden:

Jesper Hauge
tlf. 40516697 / jh@jhauge.dk

Læs mere om FAB’s bofællesskaber her

Se afdelingsside Se boligtyper

Afdelingen Fyrreparken er beliggende i den nordøstlige del af Odense og indgår i en meget vel-planlagt bydel, hvori der er indeholdt butikscenter, skoler, sportsfaciliteter, kirke og andre offentlige institutioner.

Området er karakteriseret ved meget velindrettede boliger, mange grønne områder til rekreative formål og særdeles gode tilkørsels- og parkeringsforhold, Der er adgang til leje af garage.

Boligerne i etageblokkene er forsynede med store altaner, som i et vist omfang er forsynet med skydevinduer. Bybusforbindelserne er særdeles gode i bydelen. Der er forbindelser til såvel centrum som opland.
Læs om, hvordan du passer og vedligeholder din bolig på Min bolig – Fyrreparken.

Her kan du tage en virtuel tur i tre af de nyrenoverede boliger i Fyrreparken:

Fyrreparken 124.

Fyrreparken 160 2. tv. 

Fyrreparken 62 st. tv.

Se video om området og renoveringen af Fyrreparken

Se afdelingsside Se boligtyper

Afdelingen er bygget på et skrånende areal fra Kertemindevej og ned mod Skibhusene og Seden. Dette har gjort det muligt at opføre spændende boliger i forskudt plan. Der er et mindre haveareal til hver bolig og adgang til gode rekreative områder og legemuligheder for børnene. Der er fællesvaskeri i afdelingen. Tilkørsel og parkeringer er passende adskilt fra stier og grønne arealer. Der er indkøbsmuligheder i gåafstand og kort afstand til Center Øst, børneinstitution, skoler, kirke m.v. Der er gode busforbindelser både til byen og oplandet.

Se afdelingsside Se boligtyper

I tre mindre bysamfund i omegnen af Odense, det vil sige i Åsum, i Holmstrup og i Brændekilde er opført ældrevenlige boliger.

Boligerne på Staupudevej i Åsum, anvises af Odense Kommune til ældre og handicappede.

Hver af de tre bebyggelser består af rækkehuse anlagt om et fælles adgangsareal. Til rækkehusene hører et mindre haveareal med egen terrasse. Ved opførelsen er der taget hensyn til, at ældre borgere kan få en bolig i det nærmiljø, man er fortrolig med, og hvor man har sine personlige kontakter.

Alle tre bebyggelser er placeret umiddelbart op til bestående boligområder, hvor der er mindre nærbutikker, medens der må påregnes busforbindelse eller anden transport til storbyens indkøbscentre.

Se afdelingsside Se boligtyper

Piledammens 88 boliger i to- etages bygninger er opført i 1995 og er fordelt i mindre blokke, der er samlede omkring indre fælles grønne friarealer.

Området, som afdelingen er en del af, er planlagt efter moderne principper om adskillelse af den hårde og den bløde trafik. Tilkørsel til afdelingen er fra Kertemindevej og internt i bebyggelserne reguleres hastigheden for biler ved rundkørsler og kurvede veje. Der er et veludbygget stisystem både mod øst til Bullerup, hvor der kan handles og mod vest til Center Øst, mv.

Der er gode busforbindelser til både Odense centrum, Munkebo og Kerteminde fra Kertemindevej.
Som supplement til de rekreative muligheder i afdelingen er der kort afstand til arealerne langs Odense Å og Seden Strandby.

Første sals lejlighederne er udstyret med en altan, og i stuelejlighederne er der egne mindre haver/terrasser. Afdelingen har et fællesvaskeri.

Der er ikke garagebygninger i afdelingen, men gode parkeringsforhold.

Se afdelingsside Se boligtyper

Denne afdeling udgøres af 254 boliger i form af række- og kædehuse. Bygningerne er udformet således, at der dannes gode ugenerte “private” udendørs opholdsrum. Afdelingen og området indeholder varierende boligtyper, institutioner, skoler, kirke og eget stort butikscenter.

Alt bundet sammen ved et velfungerende stinet. Der er adgang til mange og rigtig gode rekreative områder. Parkering sker på fælles parkeringsarealer med gode tilkørselsforhold og er udtryk for en konsekvent adskillelse af de hårde og bløde trafikanter.

Der er tætte bybusforbindelser såvel til byen og oplandet.

Se afdelingsside Se boligtyper