Afdelinger - Odense SØ

Blangstedgård har en lang forhistorie, blandt andet som bispe- og herregård. Byudviklingen har så med tiden efterladt et meget attraktivt område, der blev inddraget i planlægningen op til Odense’s 1000 års jubilæum.

Resultatet blev en bygge- og boligudstilling med alt hvad byplanlæggere, arkitekter og entreprenører havde at byde på.

Blandingen af de mange forskellige boligtyper giver en god variation af aldersgrupper og interessefelter.

De fine rekreative områder omfatter blandt andet et meget naturskønt anlæg ved Lindved Å. I bebyggelsen indgår butikker, spisesteder, kulturelle tilbud, børneinstitutioner og der er et udmærket net af stier med forbindelse til skoler, universitetet, gymnasium, golfbane og det store indkøbscenter ved Ørbækvej.

Afdelingen består af både familieboliger og ungdomsboliger.

Se afdelingsside Se boligtyper Læs mere om FABs ungdomsboliger

Herluf Trolle Parken er beliggende i Odense SØ, tæt ved Rosengårdscenteret og Bilkabyen.
Afdelingens bebyggelse består primært af familieboliger, men der findes også ungdomsboliger og ældreboliger.

 

 

Se afdelingsside Se boligtyper Læs mere om FABs ungdomsboliger

Fælleshuset bliver hjertet i det ny-renoverede Korsløkken, hvor der er rig mulighed for beboeraktiviteter såsom lektiecafé, motionscenter, ungdomsklub og IT-rum. Derudover placeres områdets driftscenter også i fælleshuset, så ejendomsfunktionærerne til daglig er helt tæt på de fælles beboeraktiviteter. Dette vil bidrage med en ekstra tilgængelighed og synlighed for den enkelte beboer.

Fælleshuset Korsløkken er planlagt, både i funktion og udtryk, i et nært samarbejde med beboerne, beboerkonsulenter og afdelingsbestyrelser, således fælleshuset er formet efter beboernes ønsker. Huset er i kraft af sit arkitektoniske udtryk en opfordring til fællesskab, og skaber med sine visuelle samt funktionelle løsninger et socialt rum for beboerne i området. Fælleshuset er udført med dobbelt glasfacade og har solceller på tag og facade, hvilket er med til at fremme miljø og bæredygtighed i projektet. De grønne tiltag og samarbejdsaftalen med Miljøforum Fyn bør ses som et særligt kendetegn for byggeriet. Huset er placeret centralt i Korsløkkens bebyggelse, og er tilgængelig for de omkring 2.500 beboere i Korsløkkens 4 afdelinger.

 

Se fælleshus

Afdelingen er en del af en større samlet etageboligbebyggelse i området mellem Nyborgvej, Ørbækvej og Munkerisvej.

Vigtig information til fremtidige lejere !!
FAB har en målsætning om at kunne tilbyde sine lejere attraktive og fremtidssikrede boliger. Afdelingen er ved at være så nedslidt og utidssvarende, at den trænger til en gennemgribende renovering. Det gælder blandt andet de tekniske installationer, rørføringer og lign. Derudover står en del af køkkenerne overfor at skulle udskiftes. Der er også et ønske om at gøre en del af lejlighederne mere tilgængelige for ældre og gangbesværede ved bl.a. at etablere elevatorer i nogle af opgangene.
Derfor arbejdes der i øjeblikket med en Helhedsplan, der har til formål at styre denne proces og sikre, at renoveringsprojektet sker i overensstemmelse med bebyggelsens kvaliteter og beboernes ønsker. Helhedsplanen har også til formål at sikre økonomien i renoveringsprojektet, således at der kan søges støtte til projektet fra Landsbyggefonden.

Se afdelingsside Se boligtyper Se helhedsplan

Afdelingen er en del af en større samlet etageboligbebyggelse i området mellem Nyborgvej, Ørbækvej og Munkerisvej. Ved stueetagernes lejligheder vil der være nogle med en mindre have-terrasse, og oppe i etagerne er der franske altaner. Der er tilstrækkelige og gode fælles parkeringspladser fordelt i bebyggelsen.

Vigtig information til fremtidige lejere !!
FAB har en målsætning om at kunne tilbyde sine lejere attraktive og fremtidssikrede boliger. Afdelingen er ved at være så nedslidt og utidssvarende, at den trænger til en gennemgribende renovering. Det gælder blandt andet de tekniske installationer, rørføringer og lign. Derudover står en del af køkkenerne overfor at skulle udskiftes. Der er også et ønske om at gøre en del af lejlighederne mere tilgængelige for ældre og gangbesværede ved bl.a. at etablere elevatorer i nogle af opgangene.
Derfor arbejdes der i øjeblikket med en Helhedsplan, der har til formål at styre denne proces og sikre, at renoveringsprojektet sker i overensstemmelse med bebyggelsens kvaliteter og beboernes ønsker. Helhedsplanen har også til formål at sikre økonomien i renoveringsprojektet, således at der kan søges støtte til projektet fra Landsbyggefonden.

Se afdelingsside Se boligtyper Se helhedsplan

Afdelingen er en del af en større samlet etageboligbebyggelse i området mellem Nyborgvej, Ørbækvej og Munkerisvej. Disse tre veje fører al trafik udenom boligområdet, således at der trods de ret store boligafdelinger er klar adskillelse af den eksterne og den interne trafik og derved sikret de gode, store grønne områder til legepladser, ophold og gåture for beboerne.

Afdelingen ligger tæt på Rosengårdcenteret, IKEA og Bilka-området, ligesom der er fornuftig afstand til bymidten. – Når Letbanen står klar vil der også være let adgang til denne.

FAB har en målsætning om at kunne tilbyde sine lejere attraktive og fremtidssikrede boliger, derfor har afdelingen været en del af områdets Helhedsplan, således er alle boligerne i afdelingen blevet gennemgribende renoveret, og i dag fremstår boligerne som nye og tidssvarende.

Se afdelingsside Se boligtyper

Afdelingen består af 40 rækkehuse og 40 ældre- og handicapvenlige boliger. I alt 80 boliger i et og to plan. Kommunen har visitationsretten til boligerne. Boligerne er beliggende i et etageboligområde bestående af godt 1.200 boliger.

 

Se afdelingsside Se helhedsplan

En forholdsvis stor afdeling med 297 boliger, men fordelt i grupper af en- og toetages bygninger i lukkede vænger. Der er opført en variation af 1-4 rums lejligheder, både i et plan og som boliger i to planer. Sammensætningen af disse forskellige boligtyper giver basis for en variation af alle aldersgrupper og mulighed for haver for nogle og ingen havepligt for andre.

Bebyggelsen er beliggende i et vel-planlagt stort samlet boligområde med både private og almene, fritliggende og tæt-lave boliger, hvor Niels Bohrs Alle slutter.

Der er fælles parkeringsarealer og adskilt herfra fine legeområder for børnene. Indenfor bebyggelsen er der nærbutik og der er kort afstand til blandt andet Gymnasium, kirke m.v. Kun adskilt af grønne rekreative arealer er afdelingen nabobebyggelse til hele Blangstedgård området.

Se afdelingsside Se boligtyper

I et af de små landsbysamfund omkring Odense, og som byudviklingen har indhentet, er opført 34 rækkehus boliger i en samlet enhed, som er fint indpasset i det landsbymiljø, der stadig er bevaret.
Der er ideelle trafikale forhold, stiforbindelser mod byen, Rosengårdscentret m.v. og meget nært til både hovedvej og motorvej. Rækkehusene har en lille terrasse-have og gode fælles friarealer.
Ad sti systemet er der forbindelser til skoler, gymnasium, universitet, kirker, golfbane m.v., og der er både bybus- og fjernbus forbindelser ad Ørbækvej.

Se afdelingsside Se boligtyper

Ungdomsboliger beliggende nær Blangstedgård, Odense Universtitet, Tornbjerg Gymnasium. Fine udendørs opholdsmuligheder.

Se afdelingsside Se boligtyper Læs mere om FABs ungdomsboliger

Afdelingens 110 rækkehuse er beliggende i den østlige del af Odense, mellem Ejbygade og Nyborgvej.
Boligerne ligger i et meget roligt og godt opvokset kvarter med kort afstand til lokale butikker og bybusforbindelser.
Til husene hører rigtig gode haver.
Der er i mange af boligerne blevet udført individuelle moderniseringer, f.eks. køkken og/eller badeværelse.

Se afdelingsside Se boligtyper

Bebyggelsen for denne afdeling består af 7-etages punkthuse, oprindeligt fra 1953, men løbende vedligeholdt og forbedret, således at bygningerne fremtræder som nyere.
Boligerne har altaner, der giver mulighed for flotte udsigter over byen, og der er samtidig pæne friarealer til leg og ophold.
Der er lokale forretninger i området og kun kort afstand til det store butikscenter ved Rosengårdscentret. Busforbindelserne er særdeles gode til området.

Se afdelingsside Se boligtyper