Afdelinger - Odense C

Bofællesskabet Glasværket er et bofællesskab for enlige og par fra 40 år, uden hjemmeboende børn.
Det bærende i fællesskabet er, at vi laver mad til hinanden på skift tre dage om ugen.
Her er 25 boliger i renoverede bygninger fra det gamle Odense Glasværk i ét eller to plan, 55 – 100 kvadratmeter.

Afdelingens egen hjemmeside

 

Se afdelingsside Se boligtyper Læs mere om FABs bofællesskaber

I en meget flot ældre byejendom er der efter en gennemgribende renovering, som er afsluttet i 1996, blevet ialt 10 lejligheder.

Ejendommen har en meget central beliggenhed i forhold til bymidten i Odense, hvilket til gengæld betyder lidt snævre tilkørsels og parkeringsforhold.

Beliggenheden er lige ud til det langstrakte stisystem langs Odense Å og man har butiksgaderne samt alle de øvrige byfaciliteter så at sige lige uden for døren.

Se afdelingsside Se boligtyper

Denne afdeling udgøres af fire ældre renoverede byejendomme, fortrinsvis indrettede som ældrevenlige boliger. Der er tale om centralt beliggende byhuse med nærhed til butikker, alle faciliteter i bymidten og de rekreative områder langs Odense Å.

Parkeringsforholdene er begrænsede, til gengæld er der kort afstand til alle buslinier i byen.

Se afdelingsside Se boligtyper

Frederiksbroen er 28 ældre- og handicapvenlige boliger fra 1986, centralt beliggende i Odense C. Kommunen har visitationsretten til boligerne.

Byggeriet er i to plan og med elevator. Alle boliger er 2 værelses på 66,2 m² med eget køkken. Fælles opholdsrum og spisesal.

Se afdelingsside

Tre centralt beliggende og nyrenoverede byejendomme er sammenlagt til denne afdeling og der indgår nogle få ungdomsboliger heri.
Frederiksgade er smal og tæt trafikeret, dog ensrettet for almindelig biltrafik, hvilket gør både tilkørsel og parkering lettere.

Der er adgang til gode friarealer og afdelingen ligger ganske tæt på det flotte sti-system langs Odense Å, som går gennem hele byen.
Indenfor kort gåafstand kommer man til alle dele af Odense Centrum.
Busforbindelserne går lige gennem gaden.

Ungdomsboliger kan søges via www.StudieBolig-Odense.dk

Se afdelingsside Se boligtyper Læs mere om FABs ungdomsboliger

Attraktive lejligheder beliggende midt i “Glasværket”, som udfylder det samlede areal fra det tidligere Odense Glasværk. Bebyggelsen omfatter beklædningsfagskole, ungdomsboliger, familieboliger og et aktivitetscenter med børneinstitution.
Centrum er indenfor gå-afstand.

Afdelingen tilbyder både familieboliger og ungdomsboliger.

Se afdelingsside Se boligtyper Læs mere om FABs ungdomsboliger

Højsletten, som er afdelingens navn, har årsag i en fjern fortid, byudviklingen har forlængst fjernet indtrykket af nogen slette. Afdelingen ligger meget centralt i byen og består af nyere boligbebyggelser ved Sadolinsgade og på et hjørne ved Allègade.

Der er indrettet varierende boligstørrelser, for familier, for ældre og et antal ungdomsboliger. Med den centrale beliggenhed er der begrænsede friarealer, men til gengæld er der umiddelbar adgang til de fine parkanlæg og stierne langs Odense Å.

Indenfor gangafstand har man alle byens faciliteter, skoler, offentlige institutioner og knudepunktet for alle buslinier, m.v. Ungdomsboliger kan søges via www.studiebolig-odense.dk

Se afdelingsside Se boligtyper Læs mere om FABs ungdomsboliger

Afdelingen er en del af en karrebebyggelse ved Vindegade og Klostervej, lige i Odense centrum. Alle byfaciliteter, banegård, rutebilstation, teater m.m. er indenfor synsvidde. Alligevel er der pæne udendørs opholdspladser i karreen.
Afdelingen består både af etageboliger og nogle renoverede lejligheder i en fin ældre byejendom.

Der er varierende lejlighedsstørrelser og afdelingen indeholder et større antal ungdomsboliger i selvstændige afsnit.

Se afdelingsside Se boligtyper Læs mere om FABs ungdomsboliger

Afdelingen består af 80 rækkehuse, oprindeligt fra 1949, men løbende vedligeholdte og forbedrede, således at boligerne fortsat er eftertragtede. Bebyggelsen ligger ugeneret af gennemgående trafik og alligevel med adgang til både Nyborgvej og Rødegårdsvej som er de væsentlige trafikårer, der fører mod centrum, mod Rosengårdscentret og ud af byen.

Der er tætte bybusforbindelser til området og kort afstand til skole, butikker, kirke m.v. samt stiforbindelse til grønne områder.
Tilkørselsforholdene er gode og giver adgang til fælles parkeringsområder i afdelingen.

Individuelle moderniseringer i køkken eller badeværelser er udført i en del af boligerne, hvilket har medført tilsvarende forskelle i lejens størrelse.

Se afdelingsside Se boligtyper Se helhedsplan

Denne afdeling består af 66 etageboliger opført i 1951 på et hjørne ved Rødegårdsvej og Østerbæksvej. En bebyggelse, som er trukket lidt tilbage fra vejen, således at der er blevet plads til gode friarealer til leg for børnene og ophold for beboerne trods den bynære beliggenhed.

Til området er der gode trafikforbindelser, medens parkeringsforholdene er mere begrænsede. Der er dog fri parkering omkring afdelingen. Der er meget kort afstand til gode butikker, skole, kirke m.v. og der er stiforbindelser til grønne rekreative områder.
Nærmeste store forretningscenter er Rosengårdscentret.

Der er forskelle i huslejens størrelse som følge af individuelle moderniseringer i de enkelte lejligheder.

Se afdelingsside Se boligtyper Se helhedsplan

Afdelingen består af tre ejendomme i rolige sidegader i den centrale del af Odense. Der er tale om mindre, ældre og renoverede byejendomme, og som det er karakteristisk for sådanne, med traditionelt indrettede lejligheder, et par af dem i en tidligere bagbygning. Der lidt snævre adgangsforhold, men til gengæld med haveanlæg til fælles benyttelse inde bag ved.

Med den centrale beliggenhed er der kun gangafstand til alle faciliteter i byens centrum, og der er tæt til det omfattende stisystem langs Odense Å, Munke Mose m.v..

Parkeringsforholdene er betalingsfri sideparkering i gaden, og gaderne er forsynet med såkaldte trafikgener, der afskærer gennemgående trafik.

Se afdelingsside Se boligtyper

Denne afdeling er beliggende i et roligt udbygget område mellem Kochsgade og Skibhusvej og består af en blandet bebyggelse af række- og tvillinghuse.
Der er meget fine tilkørselsforhold og parkering langs de stille veje og på fælles parkeringspladser. Der ikke langt til gode indkøbsgader eller for dens sags skyld til større butikscentre i byen.
Busforbindelserne er gode, både mod byen og til oplandet.
Til boligerne hører haveanlæg på begge sider af husene, pæne store haver med høje hække. Desuden er der adgang til rekreative arealer umiddelbart op til bebyggelsen.

Se afdelingsside Se boligtyper

Afdelingen er velbeliggende i et roligt og fuldt udbygget område, og afdelingen består af både etageboliger og rækkehuse i en og to etager.
Der er meget gode tilkørselsforhold, gode fælles parkeringspladser og et antal garager, hvortil der dog må påregnes ventetid.
Der er ikke langt til gode indkøbsgader eller større butikscentre i byen.
Busforbindelserne er gode, både til byen og oplandet fra afdelingen.
Til rækkehusene hører pænt opvoksede haver med høje hække og til etageboligerne hører gode friarealer og legeområder.

Se afdelingsside Se boligtyper

En større og yderst centralt beliggende afdeling, opført som en karrebebyggelse med 123 etageboliger.
I karreen indgår gode parkeringsmuligheder og opholdspladser.

Ejendommen er beliggende direkte op til stisystemet langs Odense Å, der giver fine rekreative muligheder og spadsereture gennem hele byen.

Fra indkørslen og porten til afdelingen befinder man sig direkte i centrum

Se afdelingsside Se boligtyper

Bebyggelsen på Odense Havn bygget i 2008, så det er en af selskabets nyere afdelinger.
Alle boligerne er indrettet med opholdsrum og altaner orienteret mod syd og vest. Boligerne har udsigt til havneområdet og vand.

Pladsen foran byggeriet er indrettet som rekreativt areal, hvor der bliver god mulighed for at nyde det særlige miljø ved havnen samt udsigten til skoven på den modsatte side af havnebassinet. I stueetagen, ud til pladsen, vil et erhvervsareal blive indrettet.

Ovenpå den ene blok, er der indrettet en tagterrasse, som afdelingens beboere kan benytte.

Se afdelingsside Se boligtyper

Risiingsparken er en etagebebyggelse, som trafikmæssigt er forbundet med Ejbygade og Kochsgade, henholdsvis mod øst og vest.
Fra afdelingen er der gå-afstand til skolen og den væsentligste del af de tekniske skoler i byen.

Den offentlige bustrafik er tæt i området og der er stiforbindelser både mod centrum og store grønne områder ved Ejbygade og mod Center Øst.

Ejbygade fører endvidere direkte mod Rosengårdscentret, Bilka m.v.. Boligerne er traditionelt indrettede, vel vedligeholdte og for en dels vedkommende har man gennemført individuelle moderniseringer, som afspejles i forskelle i huslejens størrelse. Afdelingen har gode friarealer og gode legemuligheder for børnene. Det er i nogen grad på bekostning af fælles parkeringspladser.

Der er et mindre garageanlæg i afdelingen, men naturligvis også betydelig ventetid.

Se afdelingsside Se boligtyper

En fin gammel hospitalsbygning, der er blevet ombygget til ungdomsboliger.
Afdelingen er beliggende centralt i forhold til uddannelsessteder og Odenses centrum. Der er fine udendørs opholdsmuligheder og parkeringsforhold.

Se afdelingsside Se boligtyper Læs mere om FABs ungdomsboliger

På Kranvejen i Odense har Fyns almennyttige Boligselskab bygget 56 boliger, som er taget i brug i foråret 2012.
Kranvejen er en sidevej til Skibhusvej.
Afdelingen indeholder tillige 12 boliger med adresse på Skibhusvej. – Disse boliger blev taget i brug i 2011.

Der er gode indkøbsmuligheder få hundrede meter fra bebyggelsen, ligesom bybussen stopper tæt ved.
Indenfor cykelafstand ligger en af Odenses hyggelige handelsgader – Skibhusvej.

Bebyggelsen er et energiklasse 1 byggeri (lavt energiforbrug). Boligerne er ud over indbygningsovn, kogesektion, opvaskemaskine, køle/fryseskab også være udstyret med vaskemaskine og tørretumbler.
Boligerne er de første røgfrie boliger på Fyn.

Bemærk: Skovbrynet er en røgfri afdeling. – Det betyder, at det ikke er tilladt at ryge i lejlighederne eller f.eks. på altanerne.
Der må ryges på fællesvejene, men altså ikke i selve boligerne.

For boligerne beliggende på Kranvejen gælder det alle boliger.
For boligerne beliggende på Skibhusvej gælder det ved nyindflytning.

Se afdelingsside Se boligtyper

40 ungdomsboliger beliggende centralt i starten af Nyborgvej, Odense C.

Boligerne kan søges via www.studiebolig-odense.dk

Se afdelingsside Se boligtyper Læs mere om FABs ungdomsboliger

Støttecentrene er et socialpsykiatrisk botilbud for personer med en sindslidelse, som har brug for støtte til at skabe sig et hverdagsliv på egne betingelser og i egen lejlighed.

Visitering til denne afdeling, som består af 16 boliger, skal ske igennem Odense Kommune

Se afdelingsside

Tolderlundsvej er lille afdeling på hjørnet af Sct. Hans Gade og Tolderlundsvej. Afdelingen består af ældre- og handicapvenlige boliger, som kommunen visiterer til; og af almene familieboliger.

Bebyggelsen ligger tæt på Odense by, og med mange gode indkøbsmuligheder i området.

Se afdelingsside Se boligtyper